Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên

15:34 - Thứ Năm, 08/10/2020 Lượt xem: 6493 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2009, Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật DQTV, sau 10 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Để phù hợp với điều kiện thực tế, ngày 22/11/2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật DQTV thay thế Luật DQTV năm 2009, và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Luật đã thể chế đường lối, quan điểm mới của Đảng liên quan đến DQTV; nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược quân sự, quốc phòng. Đồng thời, cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2013 về xây dựng DQTV vững và rộng khắp, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan. Cũng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Lực lượng DBĐV và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, thay thế Pháp lệnh về lực lượng DBĐV năm 1996.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật DQTV, Luật lực lượng DBĐV mới để vận dụng triển khai thực hiện.

Luật DQTV năm 2019 kế thừa nhiều nội dung của Luật DQTV năm 2009. Điểm mới của Luật DQTV năm 2019 đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng về DQTV, quy định đầy đủ hệ thống chính sách về DQTV, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng và pháp luật có liên quan. Luật tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực và lực lượng quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Luật lực lượng DBĐV năm 2019 đã thể hiện, quy định rõ vãi trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức kinh tế, xã hội, đơn vị quân đội trong xây dựng lực lượng DBĐV, kịp thời bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Tú Anh
Bình luận

Tin khác