Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

09:08 - Thứ Hai, 22/06/2020 Lượt xem: 3477 In bài viết

ĐBP - Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan các cấp có phẩm chất, năng lực tốt, luôn tận tâm, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ luôn được Ðảng ủy Quân sự tỉnh đặt lên hàng đầu.

Ðại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thăm động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2020. Ảnh: C.T.V

Thời gian qua, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ðã tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, quy định, quy chế của Quân ủy Trung ương, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ các cấp trong Bộ CHQS tỉnh hầu hết được đào tạo tại các học viện, nhà trường trong quân đội (đào tạo dài đạt 81,3%, trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên đạt 81,2%, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 29,1%). 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực thực tiễn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Công tác đào tạo cán bộ được đổi mới theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ hợp lý phát huy được sở trường, năng lực của cán bộ. Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, đề nghị bổ nhiệm, chuyển ra đối với cán bộ được thực hiện nền nếp, thống nhất, đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Cơ quan, đội ngũ làm công tác cán bộ thường xuyên được củng cố, tăng cường, từng bước nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, coi đó là biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đồng thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên. Luôn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Từ thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ CHQS tỉnh những năm qua, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung giải pháp chủ yếu sau:

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Về số lượng, phấn đấu bố trí đội ngũ cán bộ các cơ đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị ở địa bàn biên giới cơ bản đủ theo biên chế. Về cơ cấu, từng bước cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, giữ vững tỷ lệ cán bộ tại chỗ, chủ động, kiên quyết điều động, sắp xếp, luân chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu. Tích cực lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ kế cận, kế tiếp, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa vững chắc. Về chất lượng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong, phong cách lãnh đạo, chỉ huy.

Phấn đấu đến năm 2022, ít nhất có một cán bộ chỉ huy, quản lý ở cấp tỉnh và Ban CHQS các huyện là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân tộc, địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đặc biệt là chuẩn bị nhân sự đại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp với việc đấu tranh chống các biểu hiện thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong LLVT tỉnh vững mạnh đòi hỏi Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phải thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp giữa tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là nhân tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ, gắn liền với việc xây dựng Ðảng bộ và xây dựng đơn vị; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Ðảng, vì vậy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” có ý nghĩa to lớn, là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ thường xuyên của Ðảng ủy Quân sự tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Ðại tá Nguyễn Thanh Nghị

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bình luận

Tin khác

Back To Top