Trung đoàn 741 “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”

09:21 - Thứ Hai, 18/05/2020 Lượt xem: 3467 In bài viết

ĐBP - Triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” là động lực để Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Cuộc vận động được ra đời trong bối cảnh cả nước thi đua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để phù hợp với đặc thù Quân đội, ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 788-CT/QUTW về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” (sau đây gọi tắt là CVÐ).

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 741 cho biết: Ðảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định CVÐ là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng, truyền thống vẻ vang của dân tộc và quân đội. Từ đó, Ðảng ủy Trung đoàn tập trung lãnh đạo công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh cho từng cán bộ, chiến sĩ. Ðảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện CVÐ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, sau này tiếp tục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đều xây dựng tiêu chí, chuẩn mực theo đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng cụ thể hóa xây dựng tiêu chí, nội dung xứng danh bộ đội cụ Hồ phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Một trong những giải pháp được Ðảng bộ Trung đoàn 741 triển khai mang lại hiệu quả rõ nét là: Hàng tháng, quý và cuối năm, trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị đã lồng ghép kiểm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí về đạo đức, lối sống được xác định trong chương trình kế hoạch. Từ đó kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện CVÐ. Thông qua các mô hình, cách làm hay của các tập thể, cá nhân đã làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát triển rộng khắp, phù hợp với đặc thù môi trường quân đội. Từ đó trở thành việc làm thường xuyên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng trong các đơn vị thuộc Trung đoàn.

Sau 5 năm thực hiện CVÐ, Trung  đoàn 741 đã có 2.325 lượt cán bộ, chiến sĩ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các tiêu chí CVÐ. Trong đó, có 70 lượt cán bộ chủ trì các cấp. Hàng năm, có trên 98% đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðảng uỷ Trung đoàn luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Kết quả nổi bật là trong thực hành huấn luyện lực lượng thường trực và dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% đạt khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, 79% khá, giỏi.

Không chỉ biểu hiện ở kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nội dung “xứng danh bộ đội cụ Hồ” còn được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 ghi dấu ấn đậm nét với việc tổ chức 16 đợt gồm 3.329 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng cơ sở chính trị tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, pháp luật Nhà nước; giúp dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của “đội quân công tác”, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 741 đã tham gia 10.195 ngày công giúp nhân dân lao động sản xuất, thu hoạch mùa vụ; sửa chữa trên 200km giao thông nông thôn, trên 100km kênh mương; tu sửa 60 nhà dân, 36 phòng học; khám chữa bệnh miễn phí cho 689 lượt người dân…

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top