Lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

09:48 - Thứ Tư, 06/05/2020 Lượt xem: 3424 In bài viết

ĐBP - Ðiện Biên là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh; tình hình di cư tự do, vượt biên trái phép; vận chuyển, buôn bán ma tuý... vẫn có diễn biến phức tạp; đời sống nhân dân vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”...

Cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh san nền, làm nhà cho hộ nghèo xã Nậm Vì theo Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Hạnh

Quán triệt quan điểm của Ðảng trong Nghị quyết Ðại hội XII: “Xây dựng thế trận lòng dân tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”, những năm qua, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thường xuyên quan tâm, tham gia xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”.

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”, LLVT tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, chủ động tham gia bằng những hành động cụ thể, hiệu quả. Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị, cơ quan quân sự thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đẩy mạnh công tác dân vận theo Nghị quyết 49-NQ/QUTW ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”: Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó tăng cường mối quan hệ quân - dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với quân đội, với Ðảng, Nhà nước.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong thời kỳ mới là quá trình thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về tư tưởng, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở nắm vững đặc điểm tâm lý, kinh tế, ngôn ngữ, phong tục tập quán dân tộc, các đơn vị LLVT tỉnh đã có phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp để nhân dân các dân tộc nhận rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Với phương châm “Kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh. Giai đoạn 2015 - 2019, các đơn vị đã thành lập 1.947 tổ công tác xuống địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân; ngăn chặn 455 vụ tuyên truyền đạo trái pháp luật; vận động 107 hộ với 645 khẩu có ý định di cư ổn định cuộc sống; vận động 3.913 lượt học sinh bỏ học đến trường. Từ đó người dân tin tưởng bộ đội, nâng cao cảnh giác, không bị lợi dụng kích động mà còn chủ động tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của kẻ địch ngay từ cơ sở.

Tham gia chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh tăng cường cơ sở giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã có 1.680 lượt bộ đội thường trực, 1.240 lượt dân quân giúp dân tu sửa, làm mới 88 nhà ở, 366 phòng học; tu sửa và xây dựng mới 677,5km đường liên xã, liên bản; 272,4km kênh mương; trồng 3,9ha rừng. LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, trong đó các chương trình lớn như: Tái định cư Thủy điện Sơn La, Nghị quyết 30a/CP, Ðề án 79… Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 4/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, Bộ CHQS tỉnh được giao làm 82 ngôi nhà. Ðến nay việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà đã cơ bản hoàn thành.

“Ðiểm nhấn” trong tham gia xây dựng nông thôn mới của LLVT tỉnh là cán bộ, chiến sĩ đã tham gia xây dựng và nhân rộng 5 mô hình giảm nghèo gồm: Mô hình nuôi bò sinh sản; mô hình nuôi dê sinh sản; mô hình nuôi ngan Pháp thương phẩm; mô hình trồng đậu tương vụ Ðông và mô hình khoai tây cao sản. Hiện nay, các mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế hơn hẳn phương thức sản xuất truyền thống, góp phần thay đổi tập quán canh tác cho nhân dân vùng cao, biên giới. Ðặc biệt, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 2 nội dung: “Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng” và “xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội, đảm bảo bình yên”, các đơn vị LLVT tỉnh đã giúp 96 xã hoàn thành tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới.

Trong Chiến lược Quốc phòng hiện nay, nhiệm vụ “xây dựng thế trận lòng dân” được đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với nhiều thuận lợi và thách thức. LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, chính quyền các cấp; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Hà Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top