Quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ

14:58 - Thứ Hai, 09/03/2020 Lượt xem: 3825 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” Ðảng bộ xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ dân quân, tự vệ (DQTV). Từ đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Ðảng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) tham gia huấn luyện bắn súng AK.

Xác định đội ngũ DQTV là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, Ðảng bộ xã Mường Nhé đặc biệt quan tâm, chăm lo tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV. Ông Vi Văn Thoa, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Nhé cho biết: Mường Nhé là xã “điểm” của huyện về đảm bảo trị an, để nhiệm vụ quốc phòng, quân sự được triển khai toàn diện, rộng khắp, Ðảng bộ xã luôn coi trọng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm hạt nhân nòng cốt. Ðặc biệt, trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác phát triển đảng; Ðảng bộ xã đã giao cho các chi bộ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong đó chú trọng quan tâm những quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân.

Hiện nay, toàn xã có 165 dân quân ở 18 thôn, bản; để lực lượng DQTV có lập trường tư tưởng vững vàng, có động cơ phấn đấu vào Ðảng, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã tuyển chọn những thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt, ưu tiên các trường hợp có phẩm chất chính trị, lý lịch rõ ràng, có trình độ văn hóa và sức khỏe tốt. Ðể công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các đợt huấn luyện, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự; giúp người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... đã kịp thời phát hiện những “hạt nhân” ưu tú là dân quân ở các thôn, bản, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng kinh tế gia đình... Qua các hoạt động thực tiễn, những chiến sĩ DQTV có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao trong công việc được cấp ủy đảng quan tâm bồi dưỡng, kết nạp Ðảng.

Ðặc biệt, Ðảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, thực hiện đúng quy trình, lựa chọn những quần chúng ưu tú là DQTV đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp. Cùng với đó, Ðảng bộ xã cũng tổ chức phân công các đảng viên thường xuyên theo dõi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tích cực giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đội ngũ DQTV nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của đảng viên để bồi dưỡng động cơ phấn đấu… Với cách làm cụ thể, thiết thực, công tác xây dựng Ðảng và phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV ở xã Mường Nhé đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, đảng viên trong lực lượng DQTV của xã đạt 10,9%; năm 2019, Ðảng bộ đã cử 8 quần chúng ưu tú là DQTV đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; kết nạp mới 3 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên là DQTV. Nhờ đó, số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng DQTV ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ðảng bộ xã Mường Nhé tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của lực lượng DQTV trong tình hình mới. Ðồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó lựa chọn những điển hình tiên tiến trong lực lượng DQTV để bồi dưỡng, giúp đỡ, xem xét kết nạp, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận

Tin khác