Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện

08:42 - Thứ Hai, 02/03/2020 Lượt xem: 4315 In bài viết

ĐBP - Phát huy truyền thống Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Việt Nam anh hùng, 61 năm qua, trước yêu cầu mới của cách mạng, nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia càng trở lên đặc biệt quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, BÐBP tỉnh trong những năm qua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé). Ảnh: C.T.V

Qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời bình hay thời chiến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh đều nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thử thách, ngày đêm trụ vững nơi biên cương; bám dân, bám địa bàn hoạt động, lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân trong tỉnh xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Ðặc biệt, thời gian gần đây, BÐBP tỉnh đã giành được nhiều thành tích, được Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðiện Biên ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng BÐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý đúng, kịp thời hàng trăm vụ, hàng nghìn đối tượng vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới; phát huy hiệu quả và làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, quản lý địa bàn, quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới và tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm. Tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn, diễn tập cụm tác chiến biên phòng và diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tỉnh; huấn luyện quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh… góp phần xây dựng lực lượng công an, dân quân xã, bản vững mạnh, đảm nhiệm tốt công tác an ninh trật tự ở cơ sở. BÐBP tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với hoạt động tình báo gián điệp, xâm nhập trái phép qua biên giới, các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do và các loại tội phạm hình sự. Xác lập và phá thành công nhiều chuyên án, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo lôi kéo tập hợp lực lượng trong âm mưu lập “Nhà nước Mông” và tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng, BÐBP tỉnh đã tổ chức tăng cường cán bộ trực tiếp giúp các xã biên giới, trong đó 29 đồng chí đội trưởng đội công tác biên phòng tăng cường xã được các huyện ủy biên giới chỉ định giữ các chức vụ phó bí thư, đảng bộ xã biên giới. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chương trình và mô hình như: “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo chiến sĩ dành tặng người nghèo”... Và đặc biệt “Ngày Biên phòng toàn dân” đã thực sự trở thành ngày hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa thắt chặt tình quân dân biên giới; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến lập công xuất sắc, được các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương khen thưởng.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BÐBP tỉnh bên cạnh những thuận lợi cơ bản, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới của tỉnh về cơ bản ổn định, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các hoạt động lôi kéo, tập hợp lực lượng âm mưu thành lập “Nhà nước Mông”; hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy với tính chất ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh và nguy hiểm, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tình hình trên đặt ra cho lực lượng biên phòng nhiệm vụ rất nặng nề; đòi hỏi các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc, đặc biệt là BÐBP phải có quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng và nhân dân. Xác định Nghị quyết số 33 - NQ/TW, ngày 28/9/2018 Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia là một chiến lược chuyên ngành quan trọng thể hiện rõ mục tiêu, quan điểm của Ðảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó xác định “BÐBP là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại”. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP cũng đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nghị quyết này nhằm xây dựng BÐBP thực sự là lực lượng chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ðể xây dựng BÐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ðặc biệt là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của BÐBP tỉnh; xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của BÐBP tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo tinh, gọn, mạnh, sát chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện nghiệp vụ với kỹ năng, chiến thuật, vũ thuật và thể lực sát với thực tế. Ðẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; xây dựng, thực hiện có hiệu quả đề án “Văn hóa công vụ trong BÐBP”. Ðảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu

Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy BÐBP tỉnh

Bình luận

Tin khác