Công tác Ðảng, công tác chính trị là nền tảng để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện

08:59 - Thứ Sáu, 28/02/2020 Lượt xem: 3239 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác Ðảng, công tác chính trị. Qua đó xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thông qua các hoạt động về chính sách hậu phương quân đội góp phần giáo dục về tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Trong ảnh: Ðại diện Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân tại phường Thanh Trường, TP. Ðiện Biên Phủ.

Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến tất cả cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; coi trọng việc phối hợp với cấp ủy và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy các cấp chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cấp ủy viên, chất lượng sinh hoạt Ðảng, chất lượng xây dựng nghị quyết, năng lực triển khai thực hiện nghị quyết từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Ðảng. Năm 2019, LLVT tỉnh đã thực hiện kiện toàn 12 đồng chí cấp ủy viên các cấp; kết quả bình xét tổ chức Ðảng, đảng viên có 77% tổ chức Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Ðối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, các cấp ủy trong LLVT tỉnh đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quy định về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không để kẻ địch móc nối, lôi kéo phá hoại; quy định về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh quân đội, trọng tâm bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm an toàn mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Ðồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm, hội thi; các hoạt động thi đua xung kích của tổ chức đoàn thanh niên gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; tham gia có hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội... Năm 2019, các đơn vị LLVT tỉnh đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị 30 trường hợp vào làm việc tại cơ quan, đơn vị trong lực lượng; kết luận lý lịch 57 trường hợp kết nạp đảng; tổ chức rà soát chất lượng chính trị công dân nhập ngũ đối với 800 hồ sơ.

Một nội dung được Ðảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp trong lực lượng chú trọng đó là thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức Ðảng. Trước hết là quan tâm tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng cho các đồng chí trong cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức Ðảng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình đảm bảo khách quan, công bằng, chất lượng. Do đó, kết quả kiểm tra, giám sát 28 tổ chức Ðảng và 77 đảng viên trong năm qua đã góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ đảng viên; tăng cường đoàn kết thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, đảng viên.

Chú trọng công tác Ðảng, công tác chính trị đã tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt hoạt động của LLVT tỉnh trong thời gian qua. Bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; LLVT tỉnh được củng cố, xây dựng vững mạnh toàn diện. Ðó là nền tảng vững chắc để LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận

Tin khác