Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng

09:00 - Thứ Tư, 08/01/2020 Lượt xem: 2674 In bài viết

ĐBP - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 702-NQ/ÐU, ngày 29/6/2015 của Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng (VÐQC) của BÐBP trong tình hình mới”, những năm qua, BÐBP tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành VÐQC khu vực biên giới. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: Vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Na Cô Sa giúp dân bản Na Cô Sa 1, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) thu hoạch lúa mùa.

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh ta cơ bản ổn định, nhưng vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ bất ổn, khó lường: Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để chống phá ta; hệ thống chính trị cơ sở tuy đã được củng cố song có mặt, có nơi chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, một số cán bộ cơ sở còn hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; đời sống, trình độ dân trí không đồng đều. Trước thực trạng đó, BÐBP tỉnh tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác VÐQC và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Ðảng uỷ, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành để cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới nâng cao cảnh giác, nhận biết và phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn hiệu quả hành động lôi kéo, kích động thành lập “Nhà nước Mông”. Chú trọng vận động cá biệt, tích cực tranh thủ người có uy tín để quần chúng ủng hộ những chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và của địa phương.

Ðổi mới cơ bản nhất trong công tác tuyên truyền, VÐQC thời gian qua là BÐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền đặc biệt trên các địa bàn biên giới; chú trọng vào địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, công tác phân giới, cắm mốc; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và hoạt động của các loại tội phạm.

Năm 2019, các đơn vị trực thuộc BÐBP tỉnh đã tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền cho gần 50.000 lượt người nghe chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước. Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng: Sen Thượng, Leng Su Sìn, Nậm Kè và Si Pa Phìn chuẩn bị tài liệu, biên soạn bài giảng, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 2 năm (2018 - 2019), các cơ quan chức năng đã tổ chức được 12 hội nghị với gần 1.000 lượt người tham gia, thành lập 7 câu lạc bộ tư vấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại 7 xã biên giới (30 thành viên/Câu lạc bộ). Qua đó, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, trưởng dòng họ, già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục. BÐBP đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Quần chúng tự quản bảo đường biên, mốc giới”; “Ðiểm sáng về an ninh trật tự”; “Dòng họ bình yên”... Qua đó góp phần quan trọng phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công các loại tội phạm khu vực biên giới như: Vượt biên trái phép; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý; buôn người; di dịch cư tự do; chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật...   

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, năm 2019 cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh đã đóng góp 1.661 ngày công giúp dân trên địa bàn biên giới lao động sản xuất; phối hợp làm mới và sửa chữa 86km đường thôn, bản; tu sửa 11km kênh mương thủy lợi; khai hoang phục hóa, hướng dẫn người dân canh tác 79,5ha lúa nước; sửa chữa và làm mới 57 căn nhà; giúp 260 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo. BÐBP tỉnh đã thăm hỏi, tặng 3.361 suất quà, 3.460 chiếc bánh chưng cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Riêng 4 xã đặc biệt khó khăn: Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải và Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) được BÐBP tỉnh “đỡ đầu” theo phân công của UBND tỉnh, cán bộ chiến sĩ đã giúp 260 ngày công lao động sản xuất, tu sửa 20km giao thông nông thôn; giúp 72 hộ dân trên địa bàn 4 xã xóa nghèo.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận