Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

08:48 - Thứ Tư, 18/12/2019 Lượt xem: 2311 In bài viết

ĐBP - Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng vũ trang, các cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ðiện Biên Ðông quán triệt công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ cho cán bộ, ban chỉ huy quân sự xã Sa Dung.

Là cơ quan chủ trì, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Ðây là một trong những nội dung quan trọng nhất hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Kết quả trong giai đoạn này, đã có 172.327 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; 30.652 người được bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành; tổ chức 8 đợt, mỗi đợt 452 lớp với 33.657 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết về quốc phòng - an ninh... Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa quan trọng của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; trách nhiệm của người dân về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; triển khai, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực; “vững mạnh, rộng khắp” đối với lực lượng dân quân tự vệ. Kết quả huấn luyện, diễn tập hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó, có 70% - 80% đạt khá, giỏi. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập ứng phó bão lụt, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn đều đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập đã kiểm nghiệm sự vận hành cơ chế về tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, động viên lực lượng, cơ sở vật chất khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân. Ðến nay lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia củng cố, kiện toàn hơn 1.200 tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 7 vạn lượt người; tham gia xây dựng nông thôn mới ở 16 xã với 36 mô hình điển hình về quốc phòng - an ninh. Lồng ghép các hoạt động kết hợp quân - dân y với hoạt động khác trong xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh; xây dựng, sửa chữa 18 trạm y tế, tập huấn 165 lượt y tá thôn, bản; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 68.000 lượt người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức tọa đàm, giáo dục về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam; đường lối quốc phòng toàn dân. Ðẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tinh thần chiến đấu, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận

Tin khác