Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019

08:19 - Thứ Ba, 26/11/2019 Lượt xem: 3045 In bài viết

Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Lễ công bố.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ: Tiếp sau Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2009, Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục thể hiện quan điểm, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước có liên quan đến các thách thức quốc phòng của Việt Nam; khẳng định mục tiêu chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội..., giữ vững ổn định chính trị và quân sự hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ; không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019, xác định rõ nội dung cơ bản của Hội nghị quốc tế về đối ngoại quốc phòng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. 

Tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì môi trường hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trực tiếp là các nước láng giếng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện... 

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 đồng thời xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế. Đồng thời, yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. 

Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia và dân tộc bị xâm phạm...

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo chí trong và ngoài nước.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 có 3 phần gồm: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 thể hiện quan điểm, đánh giá, dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến quốc phòng Việt Nam; cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, sự phát triển về tổ chức, trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ...

Việc xuất bản Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hộvà làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.

Tại Lễ công bố, đại diện Viện Chiến lược quốc phòng đã giới thiệu sách ảnh Quốc phòng Việt Nam kèm theo; các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và đảm nhiệm vai trò Uỷ viên Không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

P.V (Theo CAND)
Bình luận