Nậm Pồ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh nơi biên giới

08:52 - Thứ Sáu, 25/10/2019 Lượt xem: 2899 In bài viết

ĐBP - Với diện tích tự nhiên trên 149.500ha, có đường biên giới quốc gia dài 119,7km, dân số hơn 52.000 người, 15 đơn vị hành chính xã, huyện Nậm Pồ đề ra mục tiêu xây dựng huyện “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh”. Trong đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Nậm Pồ.

Ðồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, huyện xác định trước hết phải quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm về quốc phòng, quân sự của Ðảng, nhất là nghị quyết Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, có giải pháp phù hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện.

Với chức năng, vai trò là cơ quan tham mưu công tác quân sự địa phương, những năm qua, Ban CHQS huyện luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Ban CHQS huyện chủ động triển khai các kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ và các kế hoạch tác chiến, tích cực xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Hàng năm, chỉ đạo các xã tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, góp phần nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Ðến nay, Nậm Pồ đã tổ chức củng cố, kiện toàn 19 cơ sở dân quân tự vệ, gồm 15 xã và 4 cơ sở tự vệ. Trong đó 3 ban chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan, đó là: HÐND, UBND; Huyện ủy; Trung tâm Y tế huyện và Tiểu đội Trường THPT Chà Cang. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 12,48%, tự vệ đạt 29,5%, lực lượng dự bị động viên đạt 9,7%. Hàng năm, huyện tổ chức huấn luyện đủ nội dung, thời gian kế hoạch, quân số đảm bảo 98,7% trở lên, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện cũng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh với 7 lớp cho các đối tượng theo quy định; tuyên truyền kiến thức giáo dục quốc phòng cho học sinh THPT đạt trên 500 lượt. Trong 3 năm qua, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đều đạt 100% chỉ tiêu, không để xã trắng hoặc phải bù, đổi quân nhân; công tác huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 85% đạt khá giỏi.

Thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo dân quân các xã, bản tham gia trên 1.700 công lao động tu sửa đường dân sinh, làm mương thủy lợi, phòng chống cháy rừng, cứu hộ cứu nạn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Học viện Quân y và Viện Y học cổ truyền Quân đội tham gia chương trình “Quân đội vì sức khỏe cộng đồng”, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.300 người dân. Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn cũng đã tích cực, chủ động, bám sát địa bàn, theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến quốc phòng an ninh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong giai đoạn hiện nay, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh nơi biên giới, Ðảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đang tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, phát huy tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức nòng cốt như: Tổ nhân dân tự quản, bảo vệ an ninh trật tự ở từng địa phương để từ đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Văn Thành Chương
Bình luận