Mường Chà nâng cao chất lượng diễn tập, góp phần xây dựng KVPT vững chắc

09:02 - Thứ Sáu, 25/01/2019 Lượt xem: 6231 In bài viết

ĐBP - Huyện Mường Chà có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Ðể giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện ngày càng vững chắc, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Chà đã tham mưu cho Huyện ủy, HÐND, UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập và tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ. Thông qua các cuộc diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và trình độ tham mưu của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể được nâng lên rõ rệt.

Thông qua kế hoạch tác chiến phòng thủ của Ban CHQS huyện trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Chà năm 2018. Trong ảnh: Ðạo diễn tham quan phần thực binh trong tác chiến phòng thủ huyện. Ảnh: Ðức Hạnh

Tháng 8/2018, huyện tổ chức cuộc diễn tập KVPT 1 bên 2 cấp có phần thực binh bắn chiến đấu. Mặc dù, cuộc diễn tập tổ chức vào cuối tháng 8/2018 nhưng ngay từ đầu năm, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện Mường Chà đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện; ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập; thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc; tổ chức khảo sát, xác định địa điểm tổ chức diễn tập. Cuộc diễn tập KVPT huyện Mường Chà chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ.

Thượng tá Ngô Xuân Biên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mường Chà cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng diễn tập KVPT, Ban CHQS huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập xây dựng hệ thống các văn kiện diễn tập đúng, trúng, đảm bảo cơ chế “Ðảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”. Cùng với đó làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập về con người, kế hoạch luyện tập, cơ sở vật chất; chú trọng quán triệt, giao nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên tham gia luyện tập. Từ tháng 6/2018, các cơ quan, đơn vị bắt đầu xây dựng kế hoạch, luyện tập; luyện tập phân đoạn vào tuần 3, tuần 4 tháng 7; luyện tập tổng hợp trong tuần 1, tuần 2 tháng 8 và chính thức diễn tập cuối tháng 8/2018.

Trong quá trình diễn tập, phần cơ chế sẽ phải tiến hành nhiều hội nghị, do đó, những người chủ trì - lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND huyện phải điều hành hội nghị đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thời gian, phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể; nội dung chất vấn rõ ràng; chọn lựa các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để gợi ý thảo luận. Ðặc biệt, người lãnh đạo phải luôn làm chủ được tình huống và vận dụng sáng tạo tùy thuộc tình hình. Các ý kiến phát biểu phải thoát ly các văn bản, văn kiện, ngắn gọn, xúc tích, đề xuất các giải phải sát với tình hình thời chiến. Các thành viên khung tập phải thường xuyên trao đổi, tranh thủ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên để nắm chắc ý định diễn tập, tránh sai sót, ảnh hưởng đến chất lượng nội dung diễn tập; các thành viên khung tập phải thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến để bảo đảm sự thống nhất trong xử lý tình huống.

Nhờ có sự chuẩn bị tốt, đổi mới phương pháp tổ chức, luyện tập, cuộc diễn tập KVPT huyện Mường Chà năm 2018 đã thành công tốt đẹp, xếp loại giỏi. Thông qua thực hành diễn tập KVPT năm 2018 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ðồng thời, bổ sung kế hoạch phương án tác chiến sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, giữ vững KVPT huyện.

Trong năm 2018, Ban CHQS huyện Mường Chà đã chỉ đạo các xã Huổi Mí, Nậm Nèn, Pa Ham làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập chiến đấu phòng thủ. Ban CHQS huyện Mường Chà đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ khung diễn tập của 3 xã. Nội dung tập huấn gồm: Những vấn đề cơ bản về chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khủng bố; quy trình tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã… Qua đó, giúp các thành phần tham gia diễn tập nắm vững nguyên tắc lý luận, nội dung diễn tập, từ đó tạo sự thống nhất và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trong năm, Ban CHQS huyện Mường Chà cũng chỉ đạo 2 xã: Sá Tổng và Huổi Lèng tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo xã Ma Thì Hồ luyện tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Theo Thượng tá Ngô Xuân Biên, một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập là phải tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc diễn tập. Từ đó, các cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương; các cơ quan đơn vị tổ chức nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu cao ý thức cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, quyết tâm xây dựng Mường Chà trở thành huyện giàu về kinh tế, mạnh về chính trị và vững vàng về quốc phòng - an ninh.

Phạm Trung
Bình luận