Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Thành quả từ một nghị quyết

Thành quả từ một nghị quyết

Thứ Tư, 09/10/2019 09:34

ĐBP - Những năm qua, công tác phát triển Ðảng ở tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên; nhiều xã, bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới từ hạn chế về số lượng, chất lượng đảng viên đến nay đều được kiện toàn, củng cố và nâng cao… Có được kết quả đó là do Tỉnh ủy đã lãnh đạo, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Ðảng, trong đó có Nghị quyết 04 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Nghị quyết 04).

Huyện ủy Điện Biên Đông

Triển khai Nghị quyết số 35 - NQ/TW

Thứ Tư, 07/08/2019 15:03
Triển khai Nghị quyết số 35 - NQ/TW

ĐBP - Ngày 7/8, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Ðổi thay sau 15 năm thực hiện nghị quyết chiến lược

Thứ Sáu, 26/07/2019 08:51
Ðổi thay sau 15 năm thực hiện nghị quyết chiến lược

ĐBP - 15 năm (2004 - 2019) thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 37) không quá dài nhưng là chặng đường nhiều dấu ấn đối với Ðiện Biên. Nghị quyết góp phần làm thay đổi diện mạo tỉnh nhà một cách toàn diện với nhiều khởi sắc, tích cực đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thị xã Mường Lay

Kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng

Thứ Hai, 22/07/2019 08:36
Kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng

ĐBP - Thị ủy Mường Lay hiện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc, 73 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 1.100 đảng viên. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; những năm qua, Thị ủy Mường Lay đã chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, khắc phục những hạn chế, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 04/06/2019 09:15

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Đảng ta có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trên cơ sở thực tiễn, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm đánh giá, nhận định về tình hình tham nhũng, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn này.

Chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát

Thứ Năm, 23/05/2019 08:43
Chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát

ĐBP - Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QÐ/TW và Quyết định số 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác giám sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề người dân quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Bài học do buông lỏng kiểm tra, giám sát

Thứ Ba, 12/03/2019 08:45

Thời gian gần đây, nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh Ðác Nông bị kỷ luật do những khuyết điểm, sai phạm liên quan đến quản lý đất đai; bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tay phá rừng... Ðiều đáng nói là hầu hết các sai phạm diễn ra từ nhiều năm trước, nhiệm kỳ trước, nay mới được đưa ra xem xét, xử lý.

Tạo bước chuyển tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

Thứ Hai, 04/03/2019 09:07
Tạo bước chuyển tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

ĐBP - Sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở (Nghị quyết 04-NQ/TU). Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, đã tạo được bước chuyển tích cực trong công tác này. Ðến nay, Ðảng bộ tỉnh đã thu hẹp khoảng cách bản chưa có đảng viên xuống còn 11 bản, thành lập mới 374 chi bộ độc lập.

Nhiều chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết 19

Thứ Hai, 18/02/2019 09:35
Nhiều chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết 19

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 19/NQ - CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Ðề án Nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh với nhiều giải pháp đồng bộ, huyện Nậm Pồ đã tạo được sự chuyển biến tích cực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), phòng chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ:

Nhận diện “bệnh công thần”

Thứ Sáu, 11/01/2019 10:32

Có những người tự coi mình là “công thần”, “đại thần” và rồi tự cho bản thân, người nhà hưởng những đặc quyền, đặc lợi.

Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, 04/01/2019 13:39
Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra…

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /