Chính trịXây dựng Đảng

Tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

Tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

Thứ Ba, 08/12/2020 14:44

Các Tiểu ban đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, phân tích các ý kiến góp ý, đồng thời thảo luận, nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, y tế

Thứ Hai, 09/11/2020 08:44

ĐBP - Thực hiện góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai tới cán bộ, hội viên của từng địa phương, cơ sở. Chi bộ Hội LHPN tỉnh cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào Dự thảo văn kiện một số ý kiến đề xuất việc nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học - công nghệ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lò Văn Nhúng, bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Ðiện Biên:

Tiếp tục quan tâm đến  phát triển kinh tế vùng cao, biên giới

Thứ Sáu, 06/11/2020 08:42

ĐBP - Tôi hoàn toàn đồng ý với các dự thảo văn kiện trình Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Văn kiện đã được chuẩn bị tốt, công phu, rõ ràng, có tầm nhìn chiến lược, thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, xác định được những nhiệm vụ đột phá. Tôi tâm đắc với việc văn kiện nhấn mạnh về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và trong định hướng có đề cập nhiều đến phát triển vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Như việc: “Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 - 2030, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc”; “quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chệnh lệch phát triển giữa các vùng”; “quan tâm thích đáng đến phát triển giáo dục ở miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”…

Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Cải thiện chất lượng chi bộ khu dân cư

Thứ Năm, 05/11/2020 16:10

Chi bộ là tổ chức đảng ở cơ sở có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, tôi rất đồng tình với nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng khi xác định xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức phải chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt chi bộ.

Góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ Năm, 05/11/2020 15:19
Góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 5-11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Ý kiến tâm huyết của thanh niên

Thứ Năm, 05/11/2020 15:17
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Ý kiến tâm huyết của thanh niên

Tại Hội nghị lấy ý kiến thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn về dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức tại Bắc Ninh, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra.

Góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

Thứ Tư, 04/11/2020 10:09

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được đánh giá có sự chuẩn bị kỹ, nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp... Đóng góp thêm vào dự thảo văn kiện, một số ý kiến đề xuất giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để tiếp tục tạo đột phá trong phát triển.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Lường Văn Hoan, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng: Tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch

Thứ Tư, 04/11/2020 08:55

Về cơ bản, tôi nhất trí và đánh giá cao Dự thảo Văn kiện trình Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, logic, tính khái quát cao; nội dung đầy đủ, thể hiện rõ quan điểm, đường lối lãnh đạo toàn diện của Ðảng trên các lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của đất nước, xu thế phát triển của thời đại, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, đối với việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, dự thảo cần xem xét các vấn đề xã hội, cần có quy định cơ chế, chính sách, chế tài trong việc cưới, tang lễ bảo đảm văn hóa truyền thống nhưng tránh phô trương, hình thức, lãng phí; xem xét, quan tâm đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Hữu Trung, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

Thứ Hai, 02/11/2020 08:55

ĐBP - Nghiên cứu các Dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, tôi thấy rằng Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã phác họa được bức tranh toàn cảnh đất nước ta trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó thành tựu nổi bật là toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan tiến hành tố tụng

Thứ Năm, 29/10/2020 10:03

Trên mặt trận đấu tranh với tham nhũng, các cơ quan tiến hành tố tụng đóng vai trò như người lính xung kích ở tuyến đầu, đấu tranh trực diện, trực tiếp trong quá trình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Bà Ngô Thị Ngân, Bí thư Chi bộ đội 4b, xã Thanh Xương, huyện Ðiện Biên: Ðánh giá sát, đúng thực tế công tác giáo dục và đào tạo

Thứ Tư, 28/10/2020 08:57

ĐBP - Vừa qua, các dự thảo văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đã được phổ biến rộng rãi lấy ý kiến trong nhân dân. Nguyên là giáo viên, tôi quan tâm hơn cả đến vấn đề giáo dục và đào tạo, vì vậy đã đọc khá kỹ các nội dung liên quan. Tôi thấy, đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục và đào tạo rất đầy đủ, sát thực tế: Nhiệm kỳ qua, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô; chú trọng giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến. Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất, hiệu quả hơn...

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top