Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên vững mạnh về chính trị

Thứ Tư, 10/07/2019 09:21

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh

ĐBP - Cách đây 70 năm, ngày 12/7/1949, Bộ Tư lệnh Liên khu 10 (nay là Bộ Tư lệnh Quân khu 2) đã quyết định thành lập Ðội Vũ trang tuyên truyền Lai Châu, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên ngày nay. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung chất vấn những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

Thứ Tư, 10/07/2019 09:16
Tập trung chất vấn những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

ĐBP - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HÐND tỉnh khóa XIV diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Ðại biểu HÐND tỉnh đã chất vấn nhiều vấn đề nổi cộm, được đại biểu và cử tri quan tâm trong thời gian qua. 

Nêu cao trách nhiệm thảo luận nội dung kỳ họp

Thứ Tư, 10/07/2019 09:14
Nêu cao trách nhiệm thảo luận nội dung kỳ họp

ĐBP - Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, HÐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2019.

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ Tư, 10/07/2019 09:12
Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

ĐBP - Ðiện Biên là địa bàn chiến lược có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh đối với quốc gia và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và các bộ, ngành, Trung ương về mọi mặt và sự nỗ lực của địa phương nên các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội được duy trì ổn định, tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, nhiều thành phần dân tộc sinh sống, Ðiện Biên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự do các hoạt động di dịch cư tự do, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, đặc biệt là hoạt động chống phá chính quyền cơ sở của bọn phản động và các thế lực thù địch, chúng triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, đòi yêu sách thành lập “Cộng đồng Tin lành người Mông Tây Bắc”; “Nhà nước riêng”… Những yếu tố đó vừa là khó khăn, thách thức, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Ðảng bộ Quân sự tỉnh

Thứ Tư, 10/07/2019 09:07
Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Ðảng bộ Quân sự tỉnh

ĐBP - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ÐV); đồng thời xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Ðảng ủy Quân sự tỉnh xác định: Tập trung xây dựng các TCCSÐ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Ðiều lệ Ðảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Quân ủy Trung ương; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của từng đơn vị; gắn xây dựng các TCCSÐ trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Thực hiện chủ trương đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng; trong đó trọng tâm là quán triệt, triển khai nhiệm vụ, làm cho mọi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Thứ Tư, 10/07/2019 09:05
Quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội

ĐBP - Nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định phải thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bảo đảm hậu cần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

Thứ Tư, 10/07/2019 09:03

ĐBP - Công tác bảo đảm hậu cần là một mặt công tác quan trọng, có liên quan trực tiếp đến sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của quân đội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”; “Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”. Cùng với quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, công tác đảm bảo hậu cần có đóng góp quan trọng.

Ðường vào lòng dân

Thứ Tư, 10/07/2019 08:53

ĐBP - Con đường duy nhất dẫn chúng tôi từ trung tâm TP. Ðiện Biên Phủ đi vào các huyện: Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé - nơi Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Ðoàn 379), Quân khu 2 đóng quân là tuyến quốc lộ 4H. Nhưng còn có một con đường nữa mà hàng chục năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðoàn 379 vẫn thường đi và làm hàng ngày, đã góp phần xây thành lũy biên thùy đó là: “Ðường vào lòng dân”.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Thứ Tư, 10/07/2019 08:51
Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

ĐBP - Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, những năm gần đây, Ðảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới lãnh thổ và tính chất phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Các cơ quan, đơn vị đa dạng hóa hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vùng đất Ðiện Biên anh hùng, từ đó vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Thứ Tư, 10/07/2019 08:39

ĐBP - Những năm qua, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám nắm địa bàn, tư vấn, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. 

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV

Chất vấn sôi nổi, trả lời trọng tâm

Thứ Ba, 09/07/2019 19:17
Chất vấn sôi nổi, trả lời trọng tâm

ĐBP - Chiều nay (9/7), các đại biểu dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV bước vào phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và HĐND tỉnh sau giám sát.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /