Mặt trận Hà Nội với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019):

Mặt trận Hà Nội với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ Ba, 07/05/2019 09:58

Đông Xuân 1953-1954, quân và dân Hà Nội đã đẩy mạnh tiến công địch bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, gây cho thực dân Pháp nhiều khó khăn và tổn thất, góp phần cùng các lực lượng giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xã luận

Phát huy truyền thống, vững bước phát triển

Thứ Ba, 07/05/2019 09:20

ĐBP - Cách đây 65 năm dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao độ ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu anh dũng; quân và dân ta đã tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn Cứ điểm Ðiện Biên Phủ, dập tắt những nỗ lực và hy vọng cuối cùng của thực dân Pháp với sự giúp sức của Mỹ. Chiến dịch lịch sử Ðiện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của nhân dân ta, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta; là tài sản tinh thần và động lực to lớn luôn được toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta kế thừa, phát huy để làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới.

Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên

Thứ Ba, 07/05/2019 09:08
Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên

ĐBP - Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau giải phóng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cùng nhân dân các dân tộc khẩn trương bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng cực tây Tổ quốc. 

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Ba, 07/05/2019 08:32

Nguyễn Xuân Phúc,

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đã 65 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ðiện Biên Phủ - Chiến công rực rỡ trong lịch sử dân tộc

Thứ Ba, 07/05/2019 08:20
Ðiện Biên Phủ - Chiến công rực rỡ trong lịch sử dân tộc

Ðại tá, PGS, TS Lê Ðình Sỹ

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

ĐBP - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, hầu như thời kỳ nào, thời đại nào dân tộc ta cũng phải đứng lên chống ngoại xâm để bảo vệ non sông đất nước và đã lập nên biết bao chiến công hiển hách, rất đáng tự hào. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một chiến công rực rỡ trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Ðằng, một Chi Lăng hay một Ðống Ða trong thế kỷ XX”.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, xây dựng Ðảng bộ tỉnh vững mạnh toàn diện

Thứ Ba, 07/05/2019 08:10
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, xây dựng Ðảng bộ tỉnh vững mạnh toàn diện

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy

Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh

ĐBP - Là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Ðiện Biên có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Ðiện Biên luôn là địa bàn các thế lực thù địch “nhòm ngó” làm căn cứ chiến đấu cũng như thực hiện các chiêu bài chống phá thành quả cách mạng trong thời kỳ hiện nay. Với tinh thần đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất, dũng cảm trong chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã vượt lên khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Ðiện Biên ngày càng phát triển.

Tỉnh đoàn Điện Biên

Tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1

Thứ Hai, 06/05/2019 22:37

ĐBP - Tối 6/5, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019).

Trăm năm sải cánh vượt nghìn khó khăn

Thứ Hai, 06/05/2019 15:39
Trăm năm sải cánh vượt nghìn khó khăn

ĐBP - Ngày 28/6/1909, Toàn quyền Ðông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Lai Châu gồm: Ðạo Lai (châu Lai, châu Quỳnh Nhai và phủ Luân Châu) và châu Ðiện Biên với phủ Tuần Giáo, dân số khoảng 4 vạn người (thuộc địa phận 3 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Ðiện Biên ngày nay). Thời gian đó, kinh tế Lai Châu nói chung, Ðiện Biên nói riêng rất lạc hậu, hoàn toàn là nông nghiệp. Trình độ sản xuất các dân tộc không đồng đều, nhiều dân tộc đã biết sử dụng cày bừa, con dao, cái cuốc, nhưng còn dân tộc vẫn dùng gậy để chọc lỗ tra hạt, du canh du cư. Ðời sống người dân phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, đúng như câu cửa miệng của người Thái “miếng cơm từ đất, thức ăn ở rừng”. Giao thông cũng chưa phát triển, đến năm 1933 do nhu cầu khai thác tài nguyên, thực dân Pháp cho mở con đường số 41 (nay là quốc lộ 6), nối liền Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Lai Châu và xây dựng sân bay Mường Thanh (Ðiện Biên Phủ) vào năm 1939 phục vụ mục đích quân sự..

Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị

Thứ Hai, 06/05/2019 15:28
Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị

ĐBP - Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt góp phần làm cho Ðảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những năm qua, Ðảng bộ tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Từ đó, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương...

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

Thứ Hai, 06/05/2019 15:24
Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

ĐBP - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tư tưởng, đạo đức lối sống tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống sinh hoạt, làm việc cũng như học tập của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Vững bước dưới cờ Ðảng

Thứ Hai, 06/05/2019 15:23
Vững bước dưới cờ Ðảng

ĐBP - Ðiện Biên - mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng, nhân dân Ðiện Biên đã kiên cường vượt lên mọi gian khổ, góp sức người, sức của cho cách mạng làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Truyền thống cách mạng đó được Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên tiếp tục phát huy trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng Ðiện Biên vững bước cùng hội nhập và phát triển.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /