Kinh tếNông thôn mới

Hiệu quả xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 20/01/2021 09:10

ĐBP - Xã hội hóa nguồn vốn xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần huy động nguồn lực trong bối cảnh nguồn vốn Nhà nước còn hạn chế, thu hút cộng đồng doanh nghiệp, người dân tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng hạ tầng nông thôn.

Khó khăn phát triển nông nghiệp chất lượng cao

Thứ Tư, 20/01/2021 09:01
Khó khăn phát triển nông nghiệp chất lượng cao

Mặc dù sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt một số thành tựu, trong đó nhiều nông sản được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, OCOP song nông nghiệp tỉnh ta chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Hiện nay các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp.

Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, 07/01/2021 08:22
Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

ĐBP - Dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gồm: 21 xã đạt chuẩn và 17 xã cơ bản đạt chuẩn. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, các địa phương đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, nỗ lực huy động các nguồn lực tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao và tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 02/01/2021 08:36
Góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

ĐBP - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, những năm qua trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay, sáng tạo vận động nhân dân góp công, hiến đất xây dựng nhà văn hóa, làm đường, trường học… Từ đó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền đẩy nhanh tiến độ, thực hiện chương trình.

“Mỗi xã một sản phẩm” ở Ðiện Biên Ðông

Thứ Tư, 30/12/2020 10:25
“Mỗi xã một sản phẩm” ở Ðiện Biên Ðông

ĐBP - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) huyện Ðiện Biên Ðông chú trọng xây dựng, phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Với nhiều giải pháp phù hợp với thực tế địa phương, cùng với sự hưởng ứng và nỗ lực của các chủ thể sản xuất, đến nay huyện Ðiện Biên Ðông đã có 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên, là một trong các huyện có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới

Chuyển dần từ “lượng” sang “chất”

Thứ Tư, 30/12/2020 10:15
Chuyển dần từ “lượng” sang “chất”

ĐBP - Dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, coi trọng chất lượng hơn số lượng và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Qua đó đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Những kết quả đạt được đã góp phần đổi thay diện mạo nông thôn tạo động lực, niềm tin để tỉnh ta thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nỗ lực hoàn thiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 23/12/2020 10:15
Nỗ lực hoàn thiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới

ĐBP - Theo kế hoạch 2020 là năm cuối cùng để xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, đến thời điểm này mục tiêu không thể hoàn thành. Nguyên nhân do tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn rất cao (chiếm tỷ lệ 38%).

Mường Nhé phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM

Thứ Tư, 16/12/2020 09:54
Mường Nhé phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM

ĐBP - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Mường Nhé từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; các mô hình sinh kế được nhân rộng. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân.

Lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 30/11/2020 08:55
Lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

ĐBP - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh ta đã lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án hiệu quả. Sau 10 năm (từ 2011 - 2020), toàn tỉnh đã huy động tổng nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM là 17.000 tỷ đồng. Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đến hết năm 2020, tỉnh ta phấn đấu có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 35 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 37%.

Huyện Điện Biên hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Thứ Ba, 17/11/2020 08:49
Huyện Điện Biên hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

ĐBP - Điện Biên là huyện có nhiều lợi thế về phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao khi hơn 70% diện tích cánh đồng Mường Thanh nằm trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, những năm qua giá trị từ sản xuất nông nghiệp mang lại chưa đạt được như kỳ vọng. Từ việc đánh giá những tiềm năng, lợi thế vốn có về tự nhiên, xã hội; cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên đã xác định ưu tiên phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững gắn với xây dựng thương hiệu, tạo đà cho sản phẩm thế mạnh của địa phương vươn xa.

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 16/11/2020 08:35
Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

ĐBP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình (năm 2010) tỉnh ta đã luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với coi trọng bảo vệ, cải thiện môi trường. Ðặc biệt, đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top