Kinh tếMôi trường rừng

Vướng mắc trong chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Hai, 24/01/2022 08:54

ĐBP - Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần tăng thu nhập, tạo sinh kế, nhất là nâng cao năng lực, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tuy nhiên sau khi tỉnh ta tiến hành sắp xếp, chia tách, sáp nhập thôn, bản nên có nhiều sự thay đổi về chủ rừng, diện tích rừng giao khoán khiến công tác chi trả DVMTR gặp không ít khó khăn.

Tiếp tục đôn đốc mở tài khoản cho các chủ rừng

Thứ Ba, 18/01/2022 16:50
Tiếp tục đôn đốc mở tài khoản cho các chủ rừng

ĐBP - Chiều nay (18/1), Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đảm bảo chính xác diện tích rừng để chi trả tiền DVMTR

Thứ Tư, 12/01/2022 08:48
Đảm bảo chính xác diện tích rừng để chi trả tiền DVMTR

ĐBP - Nhằm nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đảm bảo công khai, minh bạch, hàng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR biến động ngoài thực địa. Đồng thời, thống nhất về diện tích rừng dự kiến cung ứng DVMTR để lập kế hoạch thu, chi tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng thời gian quy định.

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Chủ Nhật, 02/01/2022 07:55
Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

ĐBP - Những năm gần đây, nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng và người dân từng bước được nâng cao. Đặc biệt chính sách đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người trồng, quản lý, bảo vệ rừng nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ phát triển cây hoa ban

Thứ Tư, 29/12/2021 08:52
Hỗ trợ phát triển cây hoa ban

ĐBP - Năm 2021, từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các huyện cây hoa ban giống để trồng theo hình thức trồng cây phân tán, nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường, thúc đẩy hoạt động du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển cây hoa ban trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh giao đất, giao rừng để được hưởng dịch vụ môi trường rừng

Thứ Hai, 27/12/2021 08:48
Đẩy mạnh giao đất, giao rừng để được hưởng dịch vụ môi trường rừng

ĐBP - Huyện Tuần Giáo có tổng diện tích tự nhiên hơn 113.500ha, trong đó 86.686ha đất lâm nghiệp (gồm trên 64.476ha đất quy hoạch rừng phòng hộ; hơn 22.209ha đất quy hoạch rừng sản xuất), độ che phủ rừng đạt 38,2%. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng để quản lý bảo vệ nhằm hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), mang lại nguồn thu nhập cho người dân và cộng đồng; đồng thời tác động tích cực đến ý thức bảo vệ rừng, giảm tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản

Thứ Hai, 20/12/2021 09:03
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản

ĐBP - Để giảm những rủi ro, đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), thời gian qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngân hàng: Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hẹ sinh thái thanh toán điện tử Viettel Pay hỗ trợ chủ rừng mở tài khoản ngân hàng và giao dịch thanh toán điện tử cho các chủ rừng.

Lúng túng trong sử dụng tiền chi trả DVMTR của tổ chức

Thứ Tư, 08/12/2021 08:59
Lúng túng trong sử dụng tiền chi trả DVMTR của tổ chức

ĐBP - Hiện nay, toàn tỉnh có 47 UBND cấp xã được tỉnh giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Tuy nhiên, UBND các xã hiện đang lúng túng trong việc sử dụng tiền chi trả DVMTR...

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR

Thứ Ba, 07/12/2021 08:26
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR

ĐBP - Hiện nay, toàn tỉnh có 4.608 chủ rừng là tổ chức, cộng đồng và cá nhân. Năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả trên 235 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng.

Đẩy nhanh tiến độ chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021

Thứ Hai, 22/11/2021 08:40
Đẩy nhanh tiến độ chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021

ĐBP - Năm 2021, nắng hạn kéo dài và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), làm giảm nguồn thu dẫn đến việc thu tiền DVMTR gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, UBND tỉnh, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /