Đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân

Thứ Hai, 06/04/2020 12:54

ĐBP - Từ khi Chính phủ Ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 và điều chỉnh giảm giá bán đối với mặt hàng xăng dầu từ ngày 29/3. Trên địa bàn tỉnh có phát sinh hiện tượng một số người dân đi mua các mặt hàng nhu yếu phẩm để tích trữ, gây ra hiện tượng khan hàng trong một số thời điểm và ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.

Tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, 27/03/2020 21:33

ĐBP - Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 1078-CV/TU ngày 27/3 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có Công văn số 841/UBND-KGVX, về việc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác phòng chống dịch.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /