Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở phường Mường Thanh

Làm theo Bác đã đi vào cuộc sống

Thứ Năm, 11/01/2018 09:51

ĐBP - Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, hơn 1 năm qua, Ðảng bộ phường Mường Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ tiếp tục đưa Chỉ thị số 05-CT/TW về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từng bước đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top