Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những chuyển biến bước đầu

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những chuyển biến bước đầu

Thứ Sáu, 09/06/2017 08:55

ĐBP - Sau 1 năm thực hiện, Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt Chỉ thị 05) đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc; có sự chủ động, đổi mới và sáng tạo. Nhất là trong khâu lựa chọn đột phá để tổ chức thực hiện, tạo những chuyển biến tích cực…

Bộ đội Biên phòng tỉnh làm theo lời Bác

Thứ Sáu, 02/06/2017 09:36
Bộ đội Biên phòng tỉnh làm theo lời Bác

ĐBP - Học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều giải pháp triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm “hạt nhân” cho các phong trào thi đua của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành được nhiệm vụ là nhờ dân

Thứ Năm, 01/06/2017 08:49
Hoàn thành được nhiệm vụ là nhờ dân

ĐBP - Chúng tôi lên đường khi đã cầm trong tay Quyết định số 85/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, trong đó có xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Sau 1 ngày làm việc, thông tin đầy ăm ắp; song điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là cách lý giải về nguyên nhân đạt được thành tích của Công an xã và cách học và làm theo Bác trong việc đảm bảo an ninh trật tự nơi đây...

Người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác

Thứ Tư, 31/05/2017 09:41
Người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác

ĐBP - Là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, những năm qua, người cao tuổi (NCT) tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua. Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, NCT còn không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những việc làm của các cụ không chỉ góp phần quan trọng vào  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 19/05/2017 09:13
Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

ĐBP - Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang tích cực học tập, làm theo với tinh thần nghiêm túc và niềm tự hào sâu sắc. Từ các hoạt động, phong trào thi đua trong học tập, làm theo Bác, xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều tập thể tiêu biểu, gương người tốt việc tốt… và ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trên các mặt đời sống - xã hội.

Mường Chà sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW

Thứ Tư, 10/05/2017 09:42

ĐBP - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Mường Chà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã từng bước ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, đẩy lùi các biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lịch phát sóng các chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thứ Sáu, 21/04/2017 18:13

ĐBP - Thực hiện Kế hoạch số: 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các địa phương, đơn vị tổ chức 5 chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 17/04/2017 09:12
Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐBP - Trong hơn 30 năm qua, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo như mong ước thiêng liêng của Bác “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới.

Học Bác bằng những việc làm thiết thực

Thứ Năm, 16/03/2017 08:37
Học Bác bằng những việc làm thiết thực

ĐBP - Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo Bác đã mang lại kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Điện Biên Đông

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Năm, 16/03/2017 08:34
Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

ĐBP - Trong Chỉ thị 05-CT/TW, Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /