Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên

Học và làm theo Bác

Thứ Tư, 13/02/2019 10:49

ĐBP - Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Điện Biên đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ðảng bộ Sở Tài chính

Thiết thực học và làm theo Bác

Thứ Tư, 30/01/2019 10:37

ĐBP - Ðiểm nổi bật trong quan điểm Hồ Chí Minh về công tác tài chính đó là quản lý tài chính phải lấy mục tiêu thúc đẩy sản xuất làm cơ sở, quản lý phải bám sát thực tế, đồng thời không ngừng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, Ðảng bộ Sở Tài chính tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - ngân sách, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả.

Hội viên nông dân học và làm theo Bác

Thứ Hai, 21/01/2019 09:30
Hội viên nông dân học và làm theo Bác

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và nghiêm túc. Việc học và làm theo tấm gương của Bác thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chi bộ tiêu biểu học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 18/01/2019 09:24
Chi bộ tiêu biểu học và làm theo Bác

ĐBP - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu, Trường Trung học phổ thông (THPT) huyện Mường Chà không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác dạy và học. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động; không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, hàng năm chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Học và làm theo Bác ở Trường THPT Mường Chà

Thứ Hai, 14/01/2019 09:25
Học và làm theo Bác ở Trường THPT Mường Chà

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Chi bộ Trường THPT Mường Chà (huyện Mường Chà) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên được nâng cao, luôn gương mẫu tham gia các hoạt động và phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người giáo viên mẫu mực. Ðồng thời, nỗ lực làm tốt công tác giảng dạy và học tập nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thiết thực và quan trọng

Thứ Sáu, 28/12/2018 10:12
Thiết thực và quan trọng

ĐBP - Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Chỉ thị 05) nội dung chỉ thị đã được các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân... Căn cứ tình hình thực tiễn ở mỗi cấp, ngành, địa phương, các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị chủ động đưa nội dung Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch để thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp và sinh hoạt thường xuyên. Việc tuyên truyền về Chỉ thị 05 đã được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, thuyết phục.

60 năm tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958-2018):

Giá trị trường tồn

Thứ Năm, 27/12/2018 15:02
Giá trị trường tồn

Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày ngắn gọn nhưng có giá trị trường tồn. Theo Người, làm cách mạng để tự giải phóng và cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Vì vậy, giống như người muốn gánh được nặng và đi được xa phải có sức mạnh. Người cách mạng muốn có sức mạnh phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng.

Tuổi trẻ Mường Chà học và làm theo Bác

Thứ Tư, 28/11/2018 09:35
Tuổi trẻ Mường Chà học và làm theo Bác

ĐBP - Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ huyện Mường Chà không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hăng hái tham gia các phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Từ đó, không chỉ nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên (ÐVTN) mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Co Hắm

Thứ Sáu, 23/11/2018 09:15
Học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Co Hắm

ĐBP - Từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày như: giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng điện, nước sinh hoạt; tập trung xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa... Chi bộ bản Co Hắm là một trong những đơn vị điển hình về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ðảng ủy xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) .

Học và làm theo Bác ở Trường PTDT Bán trú Tiểu học Phìn Hồ

Thứ Tư, 07/11/2018 08:48
Học và làm theo Bác ở Trường PTDT Bán trú Tiểu học Phìn Hồ

ĐBP - Những năm học gần đây, Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Bán trú Tiểu học Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) luôn được đánh giá là một trong những đơn vị có thành tích tốt trong công tác dạy và học trên địa bàn. Hàng năm, đơn vị luôn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động. Ðặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sôi nổi, thiết thực hơn.

Gần 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thành công nhờ học và làm theo Bác

Thứ Năm, 04/10/2018 08:27
Thành công nhờ học và làm theo Bác

ĐBP - Sau gần 3 năm triển khai, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /