Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giáo dục tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên

Thứ Sáu, 11/05/2018 08:43

ĐBP - Thời gian qua, các cấp bộ đoàn TX. Mường Lay luôn quan tâm, chú trọng giáo dục tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác cho đoàn viên, thanh niên theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Học tập và làm theo Bác ở Pu Lau

Thứ Tư, 02/05/2018 08:30
Học tập và làm theo Bác ở Pu Lau

ĐBP - Chi bộ bản Pu Lau thuộc Ðảng bộ xã Mường Nhà (một xã vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Ðiện Biên) có 10 đảng viên là người dân tộc Mông. Dưới sự chỉ đạo của Ðảng ủy xã, để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống, Chi bộ đã quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể bản đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua các buổi họp ở bản, Chi bộ tổ chức lồng ghép học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức của Bác, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là về tăng gia sản xuất, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa…

Ðảng bộ xã Chà Tở học và làm theo Bác

Thứ Tư, 25/04/2018 08:43
Ðảng bộ xã Chà Tở học và làm theo Bác

ĐBP - Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Chà Tở (huyện Nậm Pồ) đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Ðảng, chính quyền, góp phần xây dựng cuộc sống mới ấm no.

Học cách tiết kiệm thời gian theo gương Bác Hồ

Thứ Năm, 19/04/2018 08:47

ĐBP - Sử dụng thời gian để làm việc, học tập một cách khoa học sẽ giúp mỗi người hoàn thành được những mục tiêu của bản thân và góp phần thực hiện các mục tiêu lớn của tập thể.

Học và làm theo Bác ở Hội LHPN tỉnh

Thứ Năm, 05/04/2018 08:45
Học và làm theo Bác ở Hội LHPN tỉnh

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Quảng Lâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 19/03/2018 09:25

ĐBP - Bí thư Ðảng ủy xã Quảng Lâm, Nguyễn Văn Thắng cho biết: Quảng Lâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, có 8 bản, 590 hộ/2.771 nhân khẩu gồm 5 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Mông, Kháng, Thái, Dao cùng sinh sống. Ðảng bộ xã có 126 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc.

Tà Lèng học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 16/03/2018 09:44
Tà Lèng học và làm theo Bác

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng bộ xã Tà Lèng (TP. Ðiện Biên Phủ) xác định học và làm theo Bác bắt đầu từ những việc làm thiết thực.

Cách làm hay trong học và làm theo Bác ở Ðảng bộ xã Nà Hỳ

Thứ Sáu, 09/03/2018 09:36
Cách làm hay trong học và làm theo Bác ở Ðảng bộ xã Nà Hỳ

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Ðảng bộ xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) đã có nhiều cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân... Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống cũng như tinh thần cho nhân dân.

Công an tỉnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Thứ Tư, 07/03/2018 10:46

ĐBP - Phát huy truyền thống vẻ vang cùng những thành tích, chiến công, kết quả đã đạt được của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, Công an tỉnh cũng đã nỗ lực ngày đêm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để giữ vững sự bình yên cho vùng đất phên dậu phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Thứ Năm, 01/03/2018 09:05
Gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

ĐBP - Thời gian qua, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW luôn được Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Ðảng; từ đó, tạo ra những chuyển biến sâu rộng, toàn diện cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện Ðiện Biên Ðông

Học Bác từ những việc thiết thực

Thứ Tư, 07/02/2018 15:17
Học Bác từ những việc thiết thực

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thời gian qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện Ðiện Biên Ðông đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /