Phân công nhiệm vụ bộ phận giúp đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

ĐBP - Ngày 16/11, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ban hành quy chế làm việc, hướng dẫn xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Mạnh Thắng

Bộ phận giúp việc gồm 27 đồng chí là lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có nhiệm vụ đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung thường xuyên, hành động tự giác trong hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mỗi đoàn viên, hội viên MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội. Cuộc họp đã thông qua quy chế làm việc của bộ phận giúp việc, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2011 và năm 2012, đồng thời quán triệt nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Bộ phận giúp việc.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng phân tích những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh cùng việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí yêu cầu, thành viên Bộ phận giúp việc tập trung thực hiện 4 nội dung cơ bản: Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức… đặc biệt là cán bộ quản lý trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Phần lớn các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị bổ sung ý kiến cho dự thảo hướng dẫn xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Cao Văn Đăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc yêu cầu các thành viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chọn chủ đề và hình thức thực hiện Cuộc vận động phải phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của mình. Trong thực hiện Cuộc vận động, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cá nhân cần có những hành động cụ thể để hưởng ứng, thường xuyên kiển tra, đôn đốc phát hiện những yếu kém, lệch lạc để có những chấn chỉnh; kịp thời động viên, cổ vũ những nhân tố tích cực…

Mạnh Thắng

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác