Ðổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ Hai 9:05 30/07/2018

ĐBP - Xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị, thời gian qua Ðảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng huấn luyện.

 

Giờ huấn luyện bắn súng của chiến sĩ mới Tiểu đoàn Bộ Binh 1 (Trung đoàn 741).

Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCÐ, Ðảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 741 chú trọng việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” của Quân ủy Trung ương. Ðồng thời, thực hiện Nghị quyết của Ðảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện 3 khâu đột phá: Chuyển biến vững chắc về kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện và quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị. Ðảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát địa bàn, sát đối tượng tác chiến và phương án chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Theo đó, công tác chuẩn bị huấn luyện được chỉ huy trung đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao. Song song với việc tu sửa, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, Trung đoàn chủ động chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng; 100% giáo án, bài giảng huấn luyện được thông qua và phê duyệt theo phân cấp, đặc biệt là 3 khung huấn luyện chiến sĩ mới. Trong thực hành huấn luyện, Trung đoàn thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên; vận dụng linh hoạt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp” trong huấn luyện.

Trung tá Phùng Huy Thanh, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 741, cho biết: Một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện là đơn vị chú trọng và coi công tác huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Do đó, chế độ huấn luyện cán bộ luôn đảm bảo nghiêm; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tại chức với huấn luyện theo chương trình cơ bản; trong đó tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu của cán bộ các cấp. Sau mỗi đề mục huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ về lý thuyết, khả năng liên hệ, vận dụng vào thực tế đơn vị, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua công tác tổng kết, đánh giá huấn luyện cán bộ của Trung đoàn 6 tháng đầu năm, cơ bản đều đạt loại khá, giỏi trên mọi mặt.

Trong huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 741 đã hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao nguồn. Quá trình huấn luyện được thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nề nếp chính quy với rèn luyện kỷ luật. Ðợt 1/2018, thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến dịch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn đã tiếp nhận, huấn luyện 250 chiến sĩ mới bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu, đáp ứng bổ sung cho các đơn vị trong tỉnh. 100% chiến sĩ mới sau huấn luyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, biết sử dụng thành thạo một số loại vũ khí có trong biên chế, thuần thục động tác chiến thuật từng người đến cấp tổ. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi. Ðặc biệt, tỷ lệ đạt giỏi cao ở một số nội dung, như: huấn luyện thuốc nổ chiếm 88,4%; huấn luyện thể lực chiếm 84,4%; huấn luyện bắn súng chiếm 52,4%... Qua mỗi giai đoạn huấn luyện, trình độ kỹ, chiến thuật của bộ đội được nâng lên rõ rệt. Các chiến sĩ nắm chắc và làm chủ được vũ khí, trang bị có trong biên chế, thành thạo động tác chiến thuật từ tiểu đội đến tiểu đoàn; có sức khoẻ bền bỉ, dẻo dai, khả năng cơ động dài ngày, có ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng yêu cầu SSCÐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Ðối với huấn luyện nhân viên chuyên môn; huấn luyện đơn vị bộ binh, đơn vị binh chủng, ngành và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, Trung đoàn thực hiện phương châm “lấy huấn luyện thực hành làm chính”; tổ chức huấn luyện phân đội, hoàn thành 100% nội dung cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn.