Nâng cao chất lượng dịch vụ ở BHXH tỉnh

Thứ Hai 8:43 14/05/2018
ĐBP - Hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH); những năm qua, BHXH tỉnh tập trung đổi mới hoạt động, cải cách hành chính và tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ… tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” BHXH tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong đổi mới phương thức hoạt động, BHXH tỉnh tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách cao nhất. Xác định cán bộ là khâu then chốt, BHXH tỉnh thường xuyên nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Trong giai đoạn 2012 - 2017, BHXH tỉnh cử 504 lượt công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Ðội ngũ cán bộ BHXH luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử văn hóa, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. BHXH tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác tiếp công dân trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Trong 5 năm, BHXH tỉnh và BHXH huyện, thị, thành phố tiếp hơn 1.000 lượt công dân, 19 đơn thư đề nghị, kiến nghị, phản ánh về chế độ BHXH, BHYT. Ðến nay, hầu hết các nội dung kiến nghị của công dân đều đã được BHXH trả lời, giải quyết thỏa đáng theo thẩm quyền. Cùng với đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Trong đó, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, không cần thiết; tập trung thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa liên thông”; các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở BHXH từ tỉnh đến huyện; cán bộ BHXH thực hiện làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần… Ngoài ra, BHXH tỉnh chủ động phân cấp một số đầu mối công việc cho BHXH các huyện, thị, thành phố. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu điện tiếp tục được thực hiện tốt, giúp giảm tối đa thời gian giao dịch của các đơn vị tham gia BHXH với cơ quan BHXH. Ðến nay, thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 49 giờ/năm, 115 thủ tục hành chính giảm còn 28 thủ tục. Nhờ đó, tính đến 31/12/2017, công tác đồng bộ cấp mã số BHXH toàn bộ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 97%. Công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 98,36% với số sổ được bàn giao đến người lao động là 40.103, vượt 38,36% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam.

Ðồng thời, BHXH tỉnh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy tính, đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. BHXH tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ với việc triển khai bộ công cụ thu, cấp sổ, thẻ và bộ công cụ giải quyết chế độ BHXH, phần mềm tiếp nhận hồ sơ giao dịch điện tử 3.0; cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống mạng từ BHXH huyện, tỉnh, BHXH Việt Nam được kết nối, đảm bảo cho công tác triển khai các phần mềm nghiệp vụ, an toàn dữ liệu theo mô hình tập trung. BHXH tỉnh đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong việc quản lý, giải quyết hồ sơ chính sách BHXH từ năm 2014. Giao dịch điện tử được đẩy mạnh với 99% các đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT. Ngoài ra, 100% cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh kết nối đường truyền, việc gửi hồ sơ thanh toán sang cổng giám định của cơ quan BHXH đã phục vụ tốt cho công tác quản lý đối tượng khi đi khám chữa bệnh. Hệ thống thông tin giám định BHYT được đưa vào sử dụng từ năm 2016, là công cụ dùng để giám sát, cảnh báo những vấn đề chưa hợp lý, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để hoàn thiện và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Theo đó, dữ liệu thông tin khám chữa bệnh sẽ được đưa lên cổng giao dịch ngay khi bệnh nhân ra viện và đề nghị thanh toán hàng ngày được gửi từ cổng giao dịch về cơ quan BHXH. Nhờ đó, các chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, khách quan, minh bạch.