Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ 2 năm 2018 thông báo

Thứ Ba 10:25 03/10/2017

Thực hiện Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - năm 2018.

Đến nay, cơ quan thường trực Hội đồng đã nhận được danh sách cá nhân tiêu biểu do các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo đúng quy định của Nghị định số 62/2014/NĐ-CP.

Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên thông báo để lấy ý kiến nhân dân danh sách và nội dung tóm tắt thành tích của các nghệ nhân trong thời gian 15 ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 01/10/2017), để nhân dân tiện nghiên cứu, theo dõi và đóng góp ý kiến, trước khi trình Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể dự kiến vào cuối tháng 10/2017.

 (Có danh sách kèm theo)

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về:

1.     Bà Lê Thị Lan Anh – Chuyên viên phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TDP 4, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215 3827131 hoặc 0948422932

2.     Nguyễn Văn Thế - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TDP 4, phường phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215 3838789 hoặc 01294916189