Phát triển kinh tế tập thể ở Tủa Chùa còn nhiều khó khăn

Thứ Hai 9:48 26/08/2019

ĐBP - Những năm qua, UBND huyện Tủa Chùa đã triển khai nhiều chương trình phát triển mô hình kinh tế tập thể trên cơ sở tiềm năng của địa phương. Tuy nhiên, đến nay kinh tế tập thể trên địa bàn huyện phát triển chậm, ít về số lượng, nhỏ về quy mô.

Xã viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Mường Báng cho cá ăn.

Thực hiện Quyết định số 226/QÐ-TTg ngày 15/12/2014 về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025, huyện Tủa Chùa đã xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch để phát triển kinh tế tập thể, UBND huyện Tủa Chùa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền và tư vấn thành lập các HTX mới; hỗ trợ HTX tiến hành chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, trong đó chú trọng ở các địa bàn điểm xây dựng nông thôn mới như: Mường Báng, Mường Ðun và Tủa Thàng. Ðồng thời, thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quyết định 2261/QÐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, như: Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HTX; chính sách về đất đai; thuế, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ mới… Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế nên các nội dung hỗ trợ triển khai chưa sâu, có nhiều nội dung không thể triển khai. Ðơn cử như, chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, huyện Tủa Chùa mới chỉ dừng lại ở việc tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy đăng ký kinh doanh mà chưa bố trí được kinh phí để hỗ trợ các HTX hoạt động. Các HTX trên địa bàn huyện chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ HTX, tổ hợp tác; chính sách thu hút cán bộ trẻ có trình độ, năng lực về làm việc tại HTX chưa được triển khai. Ðối với ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay, các HTX mới được hỗ trợ chuyển giao công nghệ thông qua các chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại, các mô hình sản xuất. Bên cạnh mức kinh phí hỗ trợ còn hạn chế, một số cơ sở chưa coi HTX là đối tượng, đầu mối thực hiện các chương trình, dự án. Chính vì vậy, kết quả thực hiện việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện Tủa Chùa rất hạn chế. Ðến nay, toàn huyện chỉ có 6 HTX đang hoạt động với 42 thành viên; tổng vốn điều lệ 10 tỷ đồng; 100% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô nhỏ.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Mường Báng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5/2019 với 19 thành viên, vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Hiện tại, quy mô sản xuất của HTX nhỏ với tổng diện tích trồng rau an toàn 5.000m2 và 700m2 ao cá. Bình quân mỗi ngày HTX tiêu thụ 50 - 70kg rau cho các bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn; lợi nhuận 25 triệu đồng/tháng. Bà Phạm Thị Út Mai, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Mường Báng cho biết: Trước đây các thành viên HTX hoạt động dưới hình thức tổ hợp tác. Năm 2019, tổ hợp tác được các phòng chuyên môn của UBND huyện Tủa Chùa, Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ để chuyển đổi sang mô hình HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trong quá trình hoạt động, HTX được hỗ trợ chủ yếu về quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn và kết nối, giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị trường học để tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, các chính sách khác như: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; đất đai; phát triển hạ tầng… HTX chưa được hưởng. Dự kiến đến hết năm 2019, khi đã hoạt động ổn định, HTX dịch vụ nông nghiệp Mường Báng sẽ mở rộng diện tích trồng rau an toàn lên 1,3ha, đây là những diện tích đất vườn, ruộng một vụ được các thành viên cải tạo để đưa vào sản xuất rau an toàn.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết: Phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế tập thể của huyện chậm phát triển, chậm đổi mới, trong sản xuất kinh doanh còn lúng túng nên hiệu quả chưa cao. Bộ máy quản lý của các HTX còn yếu và thiếu năng lực quản lý, chưa thích nghi với cơ chế thị trường hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này song nguyên nguyên chính vẫn là nguồn kinh phí hạn hẹp, dựa hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước nên nhiều chính sách chưa được triển khai hoặc hiệu quả thấp. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung tuyên truyền, hỗ trợ để phát triển thêm nhiều HTX mới với đa dạng ngành nghề hơn; huy động, cân đối nguồn lực để hỗ trợ các HTX mở rộng quy mô, tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Tập trung triển khai các mô hình HTX sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.