Tạo sức bật để Nậm Pồ đi lên

Thứ Sáu 9:30 03/11/2017

ĐBP - Là huyện mới chia tách thành lập, những năm qua nhờ được thụ hưởng chính sách ưu việt từ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 30a), đã tạo tiền đề vững chắc để huyện Nậm Pồ từng bước chuyển mình rõ rệt về kinh tế - xã hội, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

 

Nguồn vốn 30a đã giúp người dân các xã vùng cao có thêm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Nằm ven quốc lộ 4H, Phìn Hồ được biết đến là xã thuộc diện khó khăn bậc nhất của Nậm Pồ; nhưng vài năm trở lại đây với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ðảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình, dự án nên đời sống của bà con đã có những bước chuyển mình đáng kể. Ðặc biệt, nguồn vốn từ Chương trình 30a được ví như chiếc “phao” cứu sinh tạo sinh kế để hộ nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống… ông Vàng A Kỷ, Bí thư Ðảng ủy xã Phìn Hồ, chia sẻ: Ðời sống nhân dân bao đời nay sống chủ yếu phụ thuộc vào phương thức canh tác truyền thống trồng lúa nước, làm nương, dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao, đặc biệt ở những bản vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở. Ðể phát triển kinh tế ngoài thay đổi nhận thức, tư duy của bà con, rất cần sự chung tay góp sức của các chương trình, dự án… Trong đó, nguồn vốn Chương trình 30a hỗ trợ về cây, con giống (năm 2017, hỗ trợ trồng 18,92ha rừng sản xuất tập trung; nâng tổng đàn vật nuôi toàn xã trên 13.000 con); xây dựng một số công trình thủy lợi góp phần tạo điều kiện để bà con phát triển sản xuất…

Ðể thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ huyện Nậm Pồ đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm 2017, từ nguồn vốn đầu tư được giao hơn 16,6 tỷ đồng huyện đã phân bổ gần 14,5 tỷ đồng để tiếp chi các công trình hoàn thành năm 2016 (trong đó có 4 công trình nhà văn hóa thuộc các xã: Nà Hỳ, Chà Tở, Chà Cang; đường đi bản Huổi Tre…); 1 dự án tiếp chi dự kiến hoàn thành năm 2017 (đường Nậm Củng - Hô Củng - Huổi Anh); 4 dự án chuẩn bị đầu tư (Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện; xây dựng mới công trình Thủy lợi Nà Liềng (xã Nà Hỳ); đường đi bản Nậm Ngà 2 nhóm 2…). Từ nguồn vốn sự nghiệp được giao hơn 11,8 tỷ đồng, huyện đã phân bổ gần 7,6 tỷ đồng cho 15 xã để hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; 160 triệu đồng hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hiện nay các xã đang tiến hành rà soát, bình xét các hộ được hỗ trợ và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định giá…

Với phương châm đầu tư “trúng và đúng” cùng với nguồn vốn phân bổ mới và chuyển tiếp, huyện Nậm Pồ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đang thực hiện và các dự án đầu tư đã được phê duyệt năm 2017; tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Ðồng thời, tập trung thực hiện mở mới, bê tông hóa giao thông nông thôn tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi; kiên cố hóa hệ thống kênh mương; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của người dân và thế mạnh của từng vùng; từng bước đẩy nhanh lộ trình xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.