Doanh nghiệp tăng mạnh vốn đầu tư

Thứ Năm 10:23 31/01/2019

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, số vốn mà các doanh nghiệp mới thành lập bỏ ra bỏ ra để đầu tư và kinh doanh tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các doanh niềm tin về môi trường đầu tư.

Cụ thể, trong tháng 1/2019, cả nước có hơn 10 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn hơn 151 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp, nhưng tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15 tỷ đồng, tăng mạnh gần 65%.

Nếu tính cả 484 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1 là hơn 635 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 8.465 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 18,5 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 108 nghìn người, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2018.

 
Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong tháng là hơn 10 nghìn doanh nghiệp, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2019 là 1.802 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.