Cấp bổ sung hơn 10,3 tỷ đồng thực hiện GĐGR, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và hỗ trợ phát triển cây cao su

Thứ Tư 9:08 04/01/2017
ĐBP - Tại Văn bản số 356/HĐND - KTNS ngày 30/12/2016, HĐND tỉnh nhất trí bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị thực hiện giao đất giao rừng (GĐGR), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su năm 2016.

Theo đó, tổng số kinh phí được cấp bổ sung hơn 10,3 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện GĐGR, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hơn 8 tỷ đồng (huyện Nậm Pồ hơn 3,4 tỷ đồng; Tuần Giáo gần 1,4 tỷ đồng; Điện Biên hơn 1,3 tỷ đồng...); trên 2,3 tỷ đồng được cấp bổ sung cho huyện Tuần Giáo (1,1 tỷ đồng) và huyện Mường Chà (hơn 1,2 tỷ đồng) thực hiện chính sách phát triển cây cao su để hỗ trợ diện tích chuyển đổi góp đất trồng cao su, thưởng cho các xã, bản tham gia phát triển cây cao su, chi phí chỉ đạo tuyên truyền...