Toàn tỉnh

100% đảng bộ hoàn thành quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ Hai 9:05 16/01/2017
ĐBP - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong khoảng thời gian hơn 2 tháng (từ tháng 11/2016 đến 5/1/2017), toàn tỉnh có 14/14 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành quán triệt, triển khai Chỉ thị. Trong đó có 13 đảng bộ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị trong năm 2016.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì các đảng bộ: Mường Chà, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh là những cơ quan chủ động triển khai sớm việc học tập, quán triệt Chỉ thị và đạt nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên.