Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên

Thứ Ba 16:06 25/12/2018

Chiều 24-12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị nghe thông báo kết quả thẩm tra, xác minh về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội phát biểu.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

Thực hiện chương trình kiểm tra năm 2018 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và tiến hành thẩm tra, xác minh tại 6 đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Công tác giáo dục chính trị thực sự chuyển biến, hiệu quả, có nhiều cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với thực tiễn; trong chỉ đạo, lựa chọn nội dung cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng đoàn Quốc hội luôn nhận thức việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhấn mạnh Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát các ý kiến, kết luận của Đoàn kiểm tra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.