Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Điện Biên

Thứ Tư 15:00 16/05/2018
ĐBP - Ngày 16/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội làm trưởng đoàn làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm tổ chức thực hiện Chị thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về Phát triển đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Dự và đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

10 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT) của các bệnh viện ngày càng được củng cố, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y được mở rộng (toàn tỉnh có 1 bệnh viện y học cổ truyền; 8/10 bệnh viện đa khoa huyện, thành phố có liên khoa nội – nhi – YHCT); số lượng người đến khám chữa bệnh bằng các phương pháp đông y năm sau cao hơn năm trước; 130/130 xã đã triển khai khám chữa bệnh bằng YHCT; việc kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hội đông y các cấp được chú trọng. Hiện nay, Hội Đông y tỉnh đã thành lập 7 chi hội với 316 hội viên; kết hợp với Trường Cao đẳng Y tế đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học về YHCT tại tỉnh; đã quy hoạch và trồng thử nghiệm cây dược liệu ở một số huyện, như: Trồng sa nhân tím ở Mường Ảng; đương quy, độc hoạt, hồng hoa ở huyện Điện Biên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý cho rằng, với đặc thù là tỉnh nghèo nên cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho điều trị bằng YHCT còn thiếu, chưa đồng bộ, chủ yếu mới đầu tư ở tuyến tỉnh, huyện; hệ thống truyền thông đến từng hộ gia đình còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền...

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các đồng chí trong đoàn công tác nhất chí cao những nội nêu trong báo cáo. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quốc Trung cũng nêu ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: Tăng cường quản lý Nhà nước về đông y, đông dược từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động đông y, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở khám chữa bệnh bằng đông y và các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc đông y; quy hoạch và phát triển dược liệu để có đủ nguồn nguyên liệu...