Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên

Thứ Sáu 0:00 08/01/2016
ĐBP - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy Điện Biên từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và từng bước thành lập, chia tách chi bộ sinh hoạt ghép. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên giai đoạn 2011 - 2015 (gọi tắt là Nghị quyết số 05) được ban hành với mục tiêu tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng của đội ngũ đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề ở cơ sở. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Huyện ủy tập trung bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ có đủ trình độ, năng lực để nắm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp trên; nguyên tắc và những quy định của Đảng để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Từ đó, khích lệ tính tích cực, tinh thần dân chủ của đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiều chi ủy, bí thư chi bộ đưa ra được những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo giải quyết, nhất là những vấn đề quan trọng, bức xúc của từng địa phương để chi bộ thảo luận, quyết định. Thông qua sinh hoạt chi bộ, nhiều nội dung được tập trung thảo luận, bàn bạc và đưa ra giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Không ít chi bộ xây dựng được chương trình, nội dung sinh hoạt gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau mỗi buổi sinh hoạt đều có biên bản ghi chép, sổ ghi nghị quyết rõ ràng, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, trách nhiệm, phát huy được tính dân chủ và trí tuệ tập thể trong Đảng, trách nhiệm của cá nhân đứng đầu.

Song song với đó, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện được chú trọng. Huyện ủy xác định việc thành lập chi bộ ở các thôn, bản chưa có tổ chức đảng là biện pháp quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nhất là những thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các đoàn thể quần chúng, lựa chọn những quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng chí Lò Văn Phương, Bí thư Huyện ủy Điện Biên cho biết: Để thành lập được chi bộ ở những thôn, bản chưa có tổ chức đảng thì khâu quyết định chính là công tác phát triển đảng viên. Nhất là với những thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới có ít hoặc chưa có đảng viên thì cấp ủy cơ sở chủ động và tích cực tạo nguồn, đặc biệt là cần quan tâm tới đối tượng quân nhân xuất ngũ, thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nghĩa vụ, sinh viên mới ra trường trở về địa phương. Từ đó, cấp ủy và tổ chức đảng phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cấp ủy viên, đảng viên có uy tín và kinh nghiệm giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu trong thực tiễn để có đủ điều kiện kết nạp Đảng. Trong công tác tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên không cục bộ, hẹp hòi, định kiến, cầu toàn mà có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tố tích cực, gắn công tác kết nạp Đảng với công tác quy hoạch cán bộ; vận dụng tiêu chuẩn kết nạp Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của mỗi địa phương, mỗi cơ sở; đảm bảo chất lượng, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhiệm kỳ 2011 - 2015 đã kết nạp 1.218 đảng viên mới, nâng tổng số lên 5.486 đảng viên; giảm 4 bản chưa có đảng viên, giảm 47 chi bộ sinh hoạt ghép so với năm 2010. Các mục tiêu mà Nghị quyết số 05 Huyện ủy đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu, như: Trên 65% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hơn 85% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp mới trên 200 đảng viên…

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng Lường Văn Tọ cho biết: Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Huyện ủy Điện Biên, Đảng bộ xã Thanh Hưng đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, xã không còn bản “trắng” đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã phát triển mới gần 80 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 23 chi bộ trực thuộc, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Chi bộ 5 bản Hưng Thịnh được Đảng ủy xã Thanh Hưng đánh giá là chi bộ tiêu biểu trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng chí Trịnh Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ 5 cho biết: Chi bộ hiện có 9 đảng viên. Nhằm thu hút cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt, định kỳ sinh hoạt, ngoài tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, tôi cùng chi ủy lựa chọn những vấn đề mà đảng viên, nhân dân trong đội quan tâm để đưa vào nội dung sinh hoạt. Sau khi thống nhất trong chi ủy, chúng tôi thông báo cho đảng viên biết nội dung trước kỳ sinh hoạt chi bộ để nghiên cứu, tham gia ý kiến. Chính vì vậy, những vấn đề được chi bộ đưa ra bàn thảo đều được thống nhất cao về chủ trương, phương pháp thực hiện nên nhận được sự đồng tình ủng hộ của đảng viên, nhân dân trong đội. Cuối năm 2015, đội 5 hoàn thành gần 250m đường bê tông nông thôn khi được doanh nghiệp hỗ trợ xi măng, cát, sỏi và nhân dân góp công sức, hiến đất làm đường; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.