Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Giúp nông dân Mường Ảng thoát nghèo

Thứ Tư 8:24 12/02/2020

ĐBP - Những năm gần đây, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Mường Ảng phát triển mạnh mẽ. Ðặc biệt, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Nhờ được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế, gia đình ông Bạc Cầm Phiu, bản Nà Dên, xã Búng Lao đã thoát nghèo.  Trong ảnh: Ông Phiu chăm sóc vườn cây ăn quả.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền huyện Mường Ảng đã chuyển biến nhận thức rõ rệt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vốn cho vay những đơn vị xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Cùng với đó, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, UBND huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoạt động hiệu quả như: Bố trí địa điểm rộng rãi, an toàn với trang thiết bị đầy đủ ở các xã, thị trấn; ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách...

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng cho biết: Ðến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn chính sách trên địa bàn đạt trên 333 tỷ đồng, tăng gần 150 tỷ đồng (tăng 79%) so với năm 2014 (khi chưa triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW). Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến cuối năm 2019 gần 330 tỷ đồng, tăng trên 141 tỷ đồng (tăng 76%) so với năm 2014. Nguồn vốn đã tập trung một số chương trình như: Hộ nghèo (158,5 tỷ đồng); hộ cận nghèo (39,7 tỷ đồng); chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (7,8 tỷ đồng); hộ sản xuất kinh doanh (66,3 tỷ đồng)… Qua rà soát, nguồn vốn ưu đãi đã được chuyển tải nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định tại tất cả các thôn, bản, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, phát huy hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng được nâng lên.

Gia đình ông Bạc Cầm Phiu, bản Nà Dên, xã Búng Lao trước đây thuộc hộ nghèo của xã. Quanh năm bám ruộng, bám đồng nhưng cuộc sống chẳng đổi thay nhiều. Ðược sự vận động của chính quyền địa phương, ông Phiu mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, đầu tư mua một cặp trâu sinh sản và trồng cây ăn quả. Sau gần 5 năm chăm sóc, đến nay số lượng đàn trâu của gia đình ông Phiu ngày càng tăng; vườn cây ăn quả (cam, xoài, bưởi…) cũng đã cho thu hoạch. Gia đình ông Phiu đã trả hết số nợ cho ngân hàng; không những thế, còn mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi.

Cũng mong muốn vươn lên thoát nghèo, đầu năm 2019 vừa qua, gia đình anh Lò Văn Kiết, bản Huổi Sứa, xã Ẳng Cang đã vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua bò sinh sản. Anh Kiết chia sẻ: Ðược tạo điều kiện vay vốn của ngân hàng, gia đình tôi sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Ðể thực hiện được dự định này, trước tiên, gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho vật nuôi, đồng thời học tập kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất từ những hộ khá giả trong xã để có hướng phát triển kinh tế đúng, phù hợp với gia đình.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, doanh số cho vay đạt 426,9 tỷ đồng với gần 15.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn. Trong đó, giúp trên 2.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; gần 4.000 lao động có việc làm…

Qua đánh giá của Huyện ủy Mường Ảng về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết của Huyện ủy, HÐND, UBND huyện, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 68,43% (năm 2010) xuống còn 36,21% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.