Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ Sáu 9:02 25/09/2020

ĐBP - Những năm qua, Huyện ủy Tủa Chùa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Khẩu đội súng máy 12,7mm thực hành tác chiến trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tủa Chùa.

Huyện ủy đã lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó tập trung quy hoạch căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ huyện, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được duy trì nền nếp, tổ chức chặt chẽ theo phân cấp; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục thường xuyên được đổi mới, cập nhật kiến thức thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn huyện đã cử 53 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, 3; 1.331 đồng chí đối tượng 4; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 48 trưởng dòng họ, người có uy tín. Hàng năm, bình quân có 1.000 học sinh cấp THPT học môn giáo dục quốc phòng - an ninh chính khóa.

Ðối với nội dung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đúng luật, tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Huấn luyện dự bị động viên và dân quân tự vệ quân số tham gia theo triệu tập đạt 100%, kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá và giỏi đạt 76 - 77%. Giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 1 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và 12/12 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức 7 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Lý Công Hồng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tủa Chùa cho biết: Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tổ chức quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng cao.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phát triển về cả số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Những năm qua, huyện Tủa Chùa đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã đủ số lượng, chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định, sát với thực tế của địa phương; tỷ lệ dân quân tự vệ hàng năm đạt 2,14% tổng dân số, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 26,9%; tỷ lệ dự bị động viên đạt 4,57% so với tổng dân số. Ðồng thời làm tốt công tác xác minh hồ sơ cho các đối tượng sĩ quan dự bị và dân quân đi học ngành cơ sở tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và tỉnh, góp phần bổ sung lực lượng cho quân đội.

Xã Tủa Thàng là một trong những đơn vị điển hình trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của huyện Tủa Chùa. Ông Thào A Nhè, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tủa Thàng cho biết: Ðảng bộ, chính quyền xã rất quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục lực lượng dân quân không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng dân quân xã có 1 trung đội, 9 tổ tại chỗ; các tổ thông tin, y tế, trinh sát, hóa học. Hàng năm, lực lượng dân quân đều tham gia và hoàn thành tốt các chương trình huấn luyện, diễn tập với quân số đạt 100%. Quá trình huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành; chú trọng nâng cao tính cơ động; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi trên 75%.