Công tác chính sách của Quân chủng Hải quân

"Chủ động, chu đáo, hiệu quả, nghĩa tình"

Thứ Năm 14:23 20/09/2018