Hội nghị xây dựng Nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững

Thứ Sáu 16:40 27/07/2018