Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 19/05/2017 09:13

ĐBP - Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang tích cực học tập, làm theo với tinh thần nghiêm túc và niềm tự hào sâu sắc. Từ các hoạt động, phong trào thi đua trong học tập, làm theo Bác, xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều tập thể tiêu biểu, gương người tốt việc tốt… và ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trên các mặt đời sống - xã hội.

Mường Chà sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW

Thứ Tư, 10/05/2017 09:42

ĐBP - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Mường Chà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã từng bước ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, đẩy lùi các biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lịch phát sóng các chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thứ Sáu, 21/04/2017 18:13

ĐBP - Thực hiện Kế hoạch số: 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các địa phương, đơn vị tổ chức 5 chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 17/04/2017 09:12
Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐBP - Trong hơn 30 năm qua, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo như mong ước thiêng liêng của Bác “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới.

Học Bác bằng những việc làm thiết thực

Thứ Năm, 16/03/2017 08:37
Học Bác bằng những việc làm thiết thực

ĐBP - Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo Bác đã mang lại kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Điện Biên Đông

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Năm, 16/03/2017 08:34
Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

ĐBP - Trong Chỉ thị 05-CT/TW, Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Học tập suốt đời...!

Thứ Năm, 02/03/2017 09:00
Học tập suốt đời...!

ĐBP - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học, phải học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân... Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. Lời dạy đó chính là lý do ở Nậm Pồ nhiều học sinh có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không đủ điều kiện đến lớp với các bạn cùng trang lứa hoặc đã bước sang tuổi xế chiều, con đàn, cháu đống nhưng vẫn miệt mài đến với những lớp học đặc biệt...

Toàn tỉnh

100% đảng bộ hoàn thành quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ Hai, 16/01/2017 09:07

ĐBP - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong khoảng thời gian hơn 2 tháng (từ tháng 11/2016 đến 5/1/2017), toàn tỉnh có 14/14 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành quán triệt, triển khai Chỉ thị. Trong đó có 13 đảng bộ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị trong năm 2016.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /