Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thứ Tư, 04/01/2017 08:47

ĐBP - Theo quy định của pháp luật thuế. Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế khi bán, trao đổi hàng hoá dịch vụ phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng. Nếu không lập và giao hoá đơn hoặc lập và giao hoá đơn không hợp pháp cho khách hàng là hành vi trốn thuế; tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ hoặc trao đổi sản phẩm có quyền, trách nhiệm yêu cầu người bán hàng lập và giao hoá đơn hợp pháp để sử dụng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /