Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Công ty Điện lực Điện Biên

Sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Thứ Tư, 03/08/2016 09:14

ĐBP - Cùng với việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; những năm qua, Công ty Điện lực Điện Biên là đơn vị luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Sửa quy định xử lý việc chậm nộp thuế

Chủ Nhật, 31/07/2016 15:18

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, trong đó sửa đổi quy định xử lý đối với việc chậm nộp thuế.

Ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Thứ Tư, 27/07/2016 08:29
Ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

ĐBP - Nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế (NNT), góp phần đưa chính sách pháp luật thuế vào cuộc sống, thời gian qua, ngành Thuế tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với việc thu và quản lý thu thuế trên địa bàn.

Công khai thông tin giải quyết hoàn thuế VAT

Thứ Năm, 21/07/2016 08:56
Công khai thông tin giải quyết hoàn thuế VAT

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Mường Nhé thu ngân sách đạt cao

Thứ Tư, 20/07/2016 08:59
Mường Nhé thu ngân sách đạt cao

ĐBP - 6 tháng đầu năm, tổng số thu thuế, phí và lệ phí trên địa bàn huyện Mường Nhé đạt gần 13 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch dự toán pháp lệnh cả năm. Trong đó, một số sắc thuế đạt kết quả thu cao như: Thuế thu nhập cá nhân gần 430 triệu đồng (đạt 107% kế hoạch năm); thu tiền sử dụng đất gần 6,2 tỷ đồng, bằng 1.239% so với dự toán pháp lệnh; thuế môn bài thu trên 100 triệu đồng (đạt 108% so kế hoạch năm); thu phí, lệ phí tính cân đối ngân sách hơn 680 triệu đồng (đạt 228%)…

Doanh nghiệp cần biết

Biểu thuế suất thuế tài nguyên áp dụng từ ngày 1/7/2016

Thứ Tư, 20/07/2016 08:57

ĐBP - Ngày 10/12/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 về biểu mức thuế suất thuế tài nguyên theo khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại  Điều 7 của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung mốt số điều theo Luật số 71/2014/QH13, đã điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế tài nguyên hầu hết các loại tài nguyên trừ một số loại tài nguyên như: gỗ, yến sào, dầu, khí thiên nhiên... Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQU13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 và thay thế cho biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngành Thuế nỗ lực xử lý nợ đọng thuế

Thứ Tư, 13/07/2016 09:01
Ngành Thuế nỗ lực xử lý nợ đọng thuế

ĐBP - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh trình UBND tỉnh, số nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đến ngày 31/5/2016 trên 215 tỷ đồng. Đảm bảo thu hồi nợ đọng thuế, ngoài việc đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, Cục Thuế tỉnh căn cứ nhiệm vụ thu nợ thuế được Tổng cục Thuế giao tại Công văn số 161/TCT – QLN ngày 14/1/2016 để giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị theo từng tháng, quý và nhóm nợ thuế; tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế để đôn đốc thu kịp thời.

Quy trình nộp các khoản thuế và thu nội địa tại quầy giao dịch của ngân hàng chưa phối hợp thu

Thứ Tư, 13/07/2016 08:55

ĐBP - Theo Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với các khoản thuế và thu nội địa, trong trường hợp người nộp thuế (NNT) giao dịch nội dung trên tại ngân hàng chưa phối hợp thu, NNT lập chứng từ nộp tiền vào NSNN theo mẫu chứng từ giao dịch của ngân hàng, trong đó ghi đầy đủ các thông tin về NNT (tên, mã số thuế), cơ quan kho bạc Nhà nước nơi nhận khoản thu NSNN (tên cơ quan kho bạc Nhà nước, tên tài khoản thu, tên ngân hàng ủy nhiệm thu), chi tiết nội dung khoản nộp NSNN; ngân hàng đối chiếu số dư tài khoản trích tiền nộp thuế hoặc số tiền mặt nộp trực tiếp.

Một số hướng dẫn về thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Thứ Tư, 06/07/2016 09:22

ĐBP - Để hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là các khoản thuế và thu nội địa), không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu. Ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa. Theo đó, một số quy trình thu nộp thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng thực hiện như sau:

Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ

Tăng cường công tác kiểm tra thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Thứ Tư, 29/06/2016 08:53
Tăng cường công tác kiểm tra thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

ĐBP - Đi đôi với việc triển khai mạnh mẽ các biện pháp thu ngân sách, Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ luôn quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra thuế. Đây được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, chống thất thu thuế, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao.

Ngành Thuế tích cực triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Thứ Tư, 29/06/2016 08:50

ĐBP - Ngày 23/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1420/UBND-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /