Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ngành Thuế tỉnh thực hiện nghiêm công tác hoàn thuế

Ngành Thuế tỉnh thực hiện nghiêm công tác hoàn thuế

Thứ Tư, 01/03/2017 09:14

ĐBP - Bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, Cục Thuế tỉnh luôn chú trọng thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ công tác hoàn thuế, giúp tạo nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện đúng chính sách, chế độ, trình tự, thời gian quy định, ngoài việc giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế còn triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý hoàn thuế như: tăng cường thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn các hành vi gian lận thuế; giải quyết hồ sơ hoàn thuế gắn với việc rà soát, kiểm tra chặt chẽ các khoản thu mà người nộp thuế còn nợ ngân sách Nhà nước; tăng cường phối hợp với Hải quan tỉnh và Công an tỉnh để hạn chế tối đa các trường hợp trục lợi từ hoàn thuế.

Một số điểm mới về lệ phí trước bạ

Thứ Tư, 22/02/2017 08:31
Một số điểm mới về lệ phí trước bạ

ĐBP - Lệ phí trước bạ là một khoản tiền mà người có tài sản phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, về nguyên tắc người mua phải nộp lệ phí trước bạ. Cùng với nguồn thu từ thuế, nguồn thu từ lệ phí trước bạ cùng các khoản phí khác thuộc ngân sách Nhà nước đã cấu thành nên nguồn thu chủ yếu, quan trọng nhất của ngân sách Nhà nước. Đồng thời, thông qua nguồn thu lệ phí trước bạ Nhà nước đã tăng cường quản lý, kiểm soát sự chuyển dịch tài sản. Góp phần thực hiện công bằng xã hội thông qua huy động sự đóng góp của của chủ tài sản theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản.

Những quy định mới xử phạt vi phạm về hóa đơn

Thứ Tư, 08/02/2017 09:08
Những quy định mới xử phạt vi phạm về hóa đơn

ĐBP - Ngày 30/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT – BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Quy định mới về lệ phí trước bạ

Thứ Tư, 18/01/2017 08:48

ĐBP - Từ ngày 1/1/2017, Nghị định số 140/2016/NĐ - CP của Chính phủ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ; ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ; chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Một số quy định đối với phí thẩm định trong hoạt động bán hàng đa cấp

Thứ Tư, 18/01/2017 08:46

ĐBP - Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Những quy định trong Thông tư sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Thứ Tư, 11/01/2017 08:50

ĐBP - Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó sẽ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi bị hư hỏng.

7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Thứ Tư, 11/01/2017 08:49
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

ĐBP - Từ ngày 1/1/2017, việc kê khai và nộp lệ phí môn bài sẽ thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ - CP, ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 302/2016/TT - BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, ngoài những quy định về người nộp lệ phí môn bài, mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì Nghị định 139 còn quy định rõ 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thứ Tư, 04/01/2017 08:47

ĐBP - Theo quy định của pháp luật thuế. Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế khi bán, trao đổi hàng hoá dịch vụ phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng. Nếu không lập và giao hoá đơn hoặc lập và giao hoá đơn không hợp pháp cho khách hàng là hành vi trốn thuế; tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ hoặc trao đổi sản phẩm có quyền, trách nhiệm yêu cầu người bán hàng lập và giao hoá đơn hợp pháp để sử dụng.

Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ

Triển khai công tác thu lệ phí môn bài năm 2017

Thứ Tư, 28/12/2016 08:37
Triển khai công tác thu lệ phí môn bài năm 2017

ĐBP - Thời điểm này, ngoài đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách giai đoạn nước rút, Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ tập trung triển khai công tác lập bộ thuế khoán năm 2017 nhằm giúp người nộp thuế hiểu rõ và chấp hành đúng quy định về nghĩa vụ thuế.

Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Thứ Tư, 21/12/2016 08:42

ĐBP - Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính), theo đó:

Triển khai hoàn thuế điện tử trên toàn quốc từ quý I-2017

Thứ Năm, 15/12/2016 14:37
Triển khai hoàn thuế điện tử trên toàn quốc từ quý I-2017

Tổng cục Thuế cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Ngành Thuế đã chi 96.196 tỷ đồng hoàn thuế cho doanh nghiệp. Để giám sát chặt chẽ, bảo đảm quy trình hoàn thuế đúng, đủ và công bằng, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục gửi danh sách hoàn thuế bằng phương thức điện tử có chữ ký số tới Kho bạc Nhà nước để hỗ trợ kiểm soát chi hoàn thuế.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /