Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Miễn, giảm tiền thuê đất khi có lao động là người dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 30/08/2017 09:05

ĐBP - Ngày 13/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, vấn đề miễn, giảm tiền thuê đất đối với đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cũng được hướng dẫn cụ thể.

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Thứ Tư, 23/08/2017 08:36

ĐBP - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Luật thuế TNCN đã được Quốc hội ban hành có hiệu lực từ năm 2009 đã đưa khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là một loại thu nhập chịu thuế TNCN.

Quy định đối với hộ cá nhân kinh doanh

Thứ Tư, 16/08/2017 09:06

ĐBP - 2 Về lệ phí môn bài và Thuế đối với các hộ kinh doanh: Căn cứ theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ; Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Triển khai hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Thứ Tư, 02/08/2017 08:40

ĐBP - Để thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế đồng thời công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế. Ngày 24/4/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC về việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Cục Thuế Điện Biên

Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ Tư, 26/07/2017 09:13

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, để hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai, nộp thuế... Ngày 27/6/2017 Tổng cục Thuế có Công văn số 2843/TCT-TTHT về việc triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên phạm vi cả nước.

Hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Thứ Tư, 19/07/2017 09:23
Hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

ĐBP - Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử là việc ngân sách Nhà nước hoàn trả lại cho người nộp thuế số tiền thuế đã chi trả khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ mà chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế đủ điều kiện hoàn thuế, thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn  Đây là hình thức hoàn thuế mới đem lại nhiều thuận lợi cho các tổ chức cá nhân người nộp thuế cũng như cơ quan Thuế.

Ngành thuế đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Tư, 12/07/2017 14:48
Ngành thuế đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm

Nửa cuối năm 2017, ngành thuế cần đẩy mạnh chống thất thu thuế, chống chuyển giá bất hợp pháp, tăng thu hồi nợ đọng nhằm bảo đảm kết quả thu ngân sách, đồng thời tháo gỡ nhanh vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh.

Điện Biên Đông thu ngân sách đạt cao

Thứ Tư, 12/07/2017 08:48

ĐBP - Là huyện nhiều năm gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, bởi vậy năm 2017, ngoài thực hiện các giải pháp đồng bộ, Chi cục Thuế huyện Điện Biên Đông tập trung vào lĩnh vực thu đấu giá quyền sử dụng đất. Nhờ đó nên kết quả thu 6 tháng đầu năm chuyển biến tích cực với số thu đạt trên 6,7 tỷ đồng, đạt 85,57% dự toán tỉnh giao.

Ngành Thuế tỉnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Thứ Tư, 05/07/2017 09:27

ĐBP - Với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017”, từ đầu năm tới nay Cục Thuế tỉnh phát động phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn tỉnh

440 doanh nghiệp nợ trên 251 tỷ đồng tiền thuế

Thứ Tư, 28/06/2017 09:46

ĐBP - Theo công văn số 2411/TCT-QLN do Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính ban hành ngày 05/6/2017 thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế, đến ngày 30/4/2017, tỉnh ta có 440 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền 251,492 tỷ đồng (không bao gồm các khoản: tiền thuế nợ đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý, nợ khó thu, nợ đang trong thời gian khiếu nại, khiếu kiện).

Truy thu 2.199 tỷ đồng qua kiểm tra thuế

Thứ Ba, 27/06/2017 16:43
Truy thu 2.199 tỷ đồng qua kiểm tra thuế

Tổng cục Thuế cho biết, tính từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thuế đã thực hiện 24.180 cuộc kiểm tra, bằng 121,4% so cùng kỳ năm 2016.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /