Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chế độ kế toán áp dụng cho HTX, Liên hiệp HTX

Thứ Tư, 01/11/2017 10:11

ĐBP - Ngày 28/3/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn các quy định về tài khoản, chứng từ, sổ kế toán; báo cáo tài chính áp dụng với hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX. Thông tư này áp dụng cho tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời Thông tư hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của các HTX, liên hiệp HTX; không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách Nhà nước. 

Ðiểm mới về phương pháp tính thuế GTGT

Thứ Tư, 25/10/2017 09:16

ĐBP - Ðể cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Ðiều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7, Ðiều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Ðể giới tuyên truyền những nội dung mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC, ngày 20/9/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS về việc giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC  ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó những nội dung mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC hướng dẫn như sau:

Toàn tỉnh

10/16 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với dự toán

Thứ Hai, 16/10/2017 08:43

ĐBP - Ðến hết ngày 30/9, ngành Thuế tỉnh thực hiện thu ngân sách Nhà nước đạt gần 678,7 tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán Trung ương và địa phương giao, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Thứ Tư, 11/10/2017 09:45

ĐBP - Kinh doanh dịch vụ kế toán được xác định là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán hiện hành cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ nỗ lực “cán đích” năm 2017

Thứ Sáu, 22/09/2017 10:37
Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ nỗ lực “cán đích” năm 2017

ĐBP - Năm 2017, Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ được giao thu 255 tỷ đồng. Đây là một số thu tương đối lớn trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Tính đến trung tuần tháng 9/2017, Chi cục mới thực hiện được 139 tỷ đồng, đạt trên 54% kế hoạch giao. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kết thúc năm 2017, nên thời điểm này Chi cục đã vận dụng nhiều giải pháp tập trung thu.

Doanh nghiệp khởi nghiệp cần biết

Một số quy định về hóa đơn

Thứ Tư, 13/09/2017 09:00

Cục Thuế tỉnh

Công khai thủ tục hành chính về thuế thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Tư, 06/09/2017 09:39

ĐBP - Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Kế hoạch số 1788/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Công văn  số 3297/TCT-PC ngày 25/7/2017 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-BT ngày 5/6/2017 của Bộ Tài chính. Ngày 31/7/2017. Cục Thuế tỉnh ban hành Công văn số 2259/CT-TTHT về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó Cục Thuế tỉnh chỉ đạo phòng chức năng chuyên môn và các chi cục thuế trực thuộc, triển khai, thực hiện việc công khai các thủ tục hành chính về thuế có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Miễn, giảm tiền thuê đất khi có lao động là người dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 30/08/2017 09:05

ĐBP - Ngày 13/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, vấn đề miễn, giảm tiền thuê đất đối với đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cũng được hướng dẫn cụ thể.

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Thứ Tư, 23/08/2017 08:36

ĐBP - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Luật thuế TNCN đã được Quốc hội ban hành có hiệu lực từ năm 2009 đã đưa khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là một loại thu nhập chịu thuế TNCN.

Quy định đối với hộ cá nhân kinh doanh

Thứ Tư, 16/08/2017 09:06

ĐBP - 2 Về lệ phí môn bài và Thuế đối với các hộ kinh doanh: Căn cứ theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ; Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Triển khai hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Thứ Tư, 02/08/2017 08:40

ĐBP - Để thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế đồng thời công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế. Ngày 24/4/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC về việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /