Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế

Thứ Ba, 03/07/2018 09:25

Một trong những mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 là xây dựng ngành thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thể chế, từng bước điện tử hóa công tác quản lý thuế, hướng tới một nền hành chính công hiện đại, minh bạch không hề dễ dàng.

Hỏi đáp chính sách thuế

Thứ Tư, 20/06/2018 09:33

Hỏi: Cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm?

Hỏi đáp chính sách thuế

Thứ Tư, 13/06/2018 08:45

Hỏi: Kể từ khi nhận văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in của doanh nghiệp (DN) mà cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn sau bao nhiêu ngày?

Ðẩy mạnh cải cách quản lý thuế thu nhập cá nhân

Thứ Tư, 06/06/2018 09:06

ĐBP - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Ðây là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân góp phần cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Hiểu luật và chấp hành tốt các quy định của luật thuế là một trong những cách để tiết kiệm chi phí thuế cho chính mình một cách hữu hiệu.

Quy định mới về bán, cấp lẻ hóa đơn

Thứ Tư, 30/05/2018 08:54

ĐBP - Thời gian qua công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số địa bàn đã xảy ra tình trạng các tổ chức, hộ, cá nhân lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước. Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc bán, cấp hóa đơn lẻ đối với các hộ, cá nhân, tổ chức không hoạt động kinh doanh, hoặc không sử dụng hóa đơn quyển; loại hình kinh doanh có rủi ro cao.

Tạm dừng một số ứng dụng khai, nộp thuế để bảo trì hệ thống

Thứ Sáu, 25/05/2018 10:57

ĐBP - Ông Dương Duy Bảy, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ (Cục Thuế tỉnh), cho biết: Trong 4 ngày (từ ngày 25 - 28/5), Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hoạt động một số ứng dụng phục vụ người nộp thuế để bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu chính và Trung tâm Dữ liệu dự phòng.

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Thứ Tư, 23/05/2018 08:55
Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

ĐBP - Năm 2018, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu 1.000 tỷ đồng, HÐND - UBND tỉnh giao thu 1.030 tỷ đồng. Ðể thực hiện đảm bảo mục tiêu, tiến độ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 4/2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 336 tỷ đồng (bằng 33,3% dự toán Trung ương giao và bằng hơn 31,1% dự toán HÐND tỉnh giao).

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thứ Tư, 16/05/2018 08:49
Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 19 - 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 19) đã và đang góp phần giúp ngành Thuế tỉnh tháo gỡ khó khăn vừa góp phần giúp ngành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách.

Mở rộng triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử một cửa tập trung (ETax)

Thứ Tư, 09/05/2018 08:17

ĐBP - Là hệ thống dịch vụ thuế điện tử một cửa tập trung. Thông qua hệ thống Etax các doanh nghiệp có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau, người sử dụng chỉ cần sử dụng 1 tài khoản, đăng nhập vào 1 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống, giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.

Ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Thứ Tư, 02/05/2018 08:38

ĐBP - Thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016, rất nhiều giải pháp để phát triển doanh nghiệp được thực hiện. Ngày 12/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NÐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định quy định: Ðề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn trong một hoặc nhiều giai đoạn.

Hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Thứ Tư, 18/04/2018 09:17

ĐBP - Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử là việc ngân sách Nhà nước (NSNN) hoàn trả lại cho người nộp thuế (NNT) số tiền thuế đã chi trả khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ mà chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế đủ điều kiện hoàn thuế, thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn. Ðây là hình thức hoàn thuế mới đem lại nhiều thuận lợi cho các tổ chức cá nhân NNT cũng như quan thuế.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /