Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thứ Tư, 16/05/2018 08:49

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 19 - 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 19) đã và đang góp phần giúp ngành Thuế tỉnh tháo gỡ khó khăn vừa góp phần giúp ngành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách.

Mở rộng triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử một cửa tập trung (ETax)

Thứ Tư, 09/05/2018 08:17

ĐBP - Là hệ thống dịch vụ thuế điện tử một cửa tập trung. Thông qua hệ thống Etax các doanh nghiệp có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau, người sử dụng chỉ cần sử dụng 1 tài khoản, đăng nhập vào 1 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống, giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.

Ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Thứ Tư, 02/05/2018 08:38

ĐBP - Thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016, rất nhiều giải pháp để phát triển doanh nghiệp được thực hiện. Ngày 12/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NÐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định quy định: Ðề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn trong một hoặc nhiều giai đoạn.

Hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Thứ Tư, 18/04/2018 09:17

ĐBP - Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử là việc ngân sách Nhà nước (NSNN) hoàn trả lại cho người nộp thuế (NNT) số tiền thuế đã chi trả khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ mà chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế đủ điều kiện hoàn thuế, thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn. Ðây là hình thức hoàn thuế mới đem lại nhiều thuận lợi cho các tổ chức cá nhân NNT cũng như quan thuế.

Cục Thuế tỉnh triển khai dịch vụ thuế điện tử

Thứ Tư, 11/04/2018 09:13

ĐBP - Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) sẽ dần thay thế hệ thống kê khai thuế và nộp tờ khai thuế qua mạng internet (iHTKK) nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp, tổ chức có chữ ký số; tổ chức, cá nhân không sử dụng chữ ký số. Ông Dương Duy Bảy, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT (Cục Thuế tỉnh) cho biết: Hệ thống thuế điện tử được triển khai sẽ mang lại lợi ích cho NNT và cả cơ quan thuế. Cụ thể, NNT thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Còn cơ quan thuế có thể quản lý thuế hiệu quả, chất lượng, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Với hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), các doanh nghiệp có thể tiếp cận và quản lý các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

Lưu ý quyết toán thuế TNCN năm 2017

Thứ Tư, 04/04/2018 09:09

ĐBP - Khi kê khai quyết toán thuế các cá nhân điền đầy đủ các thông tin sau: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ tên và tên của vợ hoặc chồng, mã số thuế của vợ hoặc chồng hoặc số chứng minh thư. Ðối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng - chi nhánh. Chỉ tiêu số [37] - Ðã khấu trừ - tại mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế đã khấu trừ và đã nộp vào ngân sách Nhà nước theo mã số thuế của các tổ chức chi trả thu nhập (có kèm chứng từ khấu trừ thuế TNCN). Chỉ tiêu số [38] - Ðã tạm nộp - tại mẫu 02/QTT- TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế TNCN mà cá nhân đã nộp vào ngân sách Nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế.

Lưu ý quyết toán thuế TNCN năm 2017

Thứ Tư, 28/03/2018 08:41

ĐBP - Về việc ủy quyền quyết toán thuế, các cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập là các cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay. Tổ chức mới nếu thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả (tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động). Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý quyết toán thuế TNCN năm 2017

Thứ Tư, 21/03/2018 08:49

ĐBP - Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu chỉ có một nguồn thu nhập thì ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Ðể đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật Thuế, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trả thu nhập và cá nhân quyết toán thuế TNCN cần lưu ý một số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế TNCN trong năm 2017.

Một số quy định về đại lý thuế

Thứ Tư, 14/03/2018 09:01

ĐBP - Ðại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; Ðại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế. Ðại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Cục Thuế tỉnh

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền

Thứ Tư, 07/03/2018 09:57
Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền

ĐBP - Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng còn khó khăn, khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, quy mô sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ, năng suất thấp, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm hàng hóa chưa cao. đó, ngành Thuế tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thu quyết liệt, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Chi cục Thuế huyện Mường Chà

Ðơn vị điển hình thu ngân sách Nhà nước

Thứ Tư, 28/02/2018 09:40
Ðơn vị điển hình thu ngân sách Nhà nước

ĐBP - Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn không ít khó khăn; song công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Chi cục Thuế huyện Mường Chà đã đạt được những kết quả nổi bật. Huyện Mường Chà là 9/11 huyện, thị, thành phố và Văn phòng Cục Thuế tỉnh có số thu NSNN năm 2017 đạt và vượt dự toán pháp lệnh.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /