Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Tổ chức, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân cần biết

Thứ Tư, 17/04/2019 09:14

ĐBP - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách Nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Thuế TNCN được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế; không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Mường Chà nỗ lực thu ngân sách

Thứ Tư, 03/04/2019 09:01
Mường Chà nỗ lực thu ngân sách

ĐBP - Năm 2019, Chi cục Thuế huyện Mường Chà được giao dự toán thu 25,8 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí. Trong điều kiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn còn nhỏ lẻ, các doanh nghiệp nhỏ, để hoàn thành chỉ tiêu của Cục Thuế tỉnh và HÐND huyện giao, Chi cục Thuế huyện Mường Chà đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Hỏi đáp chính sách thuế

Thứ Tư, 27/03/2019 09:04

Hỏi: Là kế toán của doanh nghiệp thì cần nắm bắt những nội dung cơ bản nào về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đầu ra?

Cục Thuế tỉnh

Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược an ninh mạng quốc gia

Thứ Tư, 20/03/2019 09:13

ĐBP - Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, sẽ siết chặt hơn nữa các hoạt động trên môi trường mạng. Theo đó, sẽ có thêm nhiều điều luật nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng. Ðồng thời sẽ xử phạt theo các quy định của pháp luật. Ðiều này đòi hỏi mỗi người sử dụng mạng internet phải hiểu về quyền và có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, để xây dựng xã hội số an toàn hơn.

Vẫn khó thu thuế, phí khai thác tài nguyên khoáng sản

Thứ Tư, 13/03/2019 09:09

ĐBP - Huyện Ðiện Biên là địa bàn có nhiều doanh nghiệp được cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản (chủ yếu đá, cát). Khoản thu chính trong khai thác khoáng sản là thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vì nhiều khó khăn trong công tác quản lý cũng như sự chây ì của một số doanh nghiệp dẫn đến khoản thu từ hoạt động này hàng năm rất hạn chế.

Quy định khấu trừ thuế hóa đơn GTGT

Thứ Tư, 27/02/2019 09:22

Hỏi: Là kế toán của doanh nghiệp thì cần nắm bắt những nội dung cơ bản nào về hóa đơn mua hàng hóa đầu vào?

Quy định mới về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Thứ Tư, 20/02/2019 08:36

ĐBP - Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu của ngân sách Nhà nước, nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh hưởng tới môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường với mục đích là tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước lấy từ người gây ô nhiễm và gây thiệt hại cho môi trường để bù đắp cho các chi phí xã hội, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền với giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, từ đó thay đổi nhận thức, hành vi của các cá nhân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu dùng nhằm phát thải.

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thứ Tư, 13/02/2019 10:37

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là công cụ hiện đại hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, hoạt động. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phân biệt HĐĐT xác thực và HĐĐT thông thường để có thể ứng dụng hóa đơn một cách chính xác, nhanh chóng, thuận tiện nhất. HĐĐT phải đảm bảo nguyên tắc xác định được số hóa đơn một cách liên tục và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo nguyên tắc lập và sử dụng một lần duy nhất.

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019

Thứ Tư, 09/01/2019 09:01

1. Lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh (HKD) áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NÐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top