Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

Thứ Tư, 14/11/2018 10:59

ĐBP - Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018, theo đó Nghị định đã quy định về các trường hợp được cấp miễn phí hóa đơn điện tử; các trường hợp sẽ bị cơ quan quản lý thuế ngừng cấp hóa đơn điện tử; các mẫu biểu khi sử dụng hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh nên nắm bắt thông tin để thực hiện: Theo Nghị định, có 5 trường hợp được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền gồm:

Một số quy định mới về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thứ Tư, 07/11/2018 08:49

ĐBP - Ðể phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế hiện hành và hệ thống pháp luật Việt Nam. Ðồng thời, giải quyết những bất cập của các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hiện hành còn vướng mắc. Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018, theo đó Thông tư mới bổ sung thêm trường hợp tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt mà số tiền đang bị cưỡng chế hoặc đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế, nhưng đã được cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản sau:

Cải cách hành chính

Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử: Nhiều lợi ích cho người nộp thuế

Thứ Ba, 06/11/2018 09:42

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP (ngày 12-9-2018) của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, từ ngày 1-11-2018, các tổ chức, cá nhân khi cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chuyển đổi từ quản lý hóa đơn giấy truyền thống, sang hóa đơn điện tử hiện đại, với nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

Hỏi đáp về hóa đơn điện tử

Thứ Tư, 24/10/2018 09:19

Hỏi: Nếu phát hiện sai sót hóa đơn trong các trường hợp sau thì đơn vị phát hành hóa đơn phải xử lý thế nào?

1. Ðã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ?

2. Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế?

3. Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế?

Hỏi đáp về hóa đơn điện tử

Thứ Tư, 10/10/2018 08:56

Hỏi: Ðiều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử?

Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Thứ Tư, 26/09/2018 08:48

ĐBP - Theo dự toán pháp lệnh tỉnh và HÐND, UBND huyện giao, năm 2018 huyện Ðiện Biên thu ngân sách Nhà nước 86 tỷ đồng. Ðể đạt mục tiêu, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HÐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn với việc đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, UBND huyện Ðiện Biên đã xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2017, các dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018. Bên cạnh đó, kịp thời triển khai các luật mới sửa đổi, bổ sung như: Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng… đồng thời xem xét các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn, điều chỉnh thuế suất. Chi cục Thuế huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình quản lý thuế tập trung về kê khai, quyết toán qua mạng, nộp thuế điện tử, thu thuế qua kho bạc và ngân hàng thương mại…

Hỏi đáp về hóa đơn điện tử

Thứ Tư, 26/09/2018 08:47

Nộp lệ phí trước bạ tại ngân hàng

Thứ Tư, 19/09/2018 09:00

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ban, ngành triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân được khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy. Với việc triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử thì cá nhân khi nộp lệ phí trước bạ chỉ cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã có phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ là có thể nộp được thuế.

Cục Thuế tỉnh

Triển khai thành lập chi cục thuế khu vực

Thứ Tư, 29/08/2018 08:25

ĐBP - Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014  của Chính phủ và Ðề án Tinh giản biên chế ngành Thuế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hỏi đáp chính sách thuế

Thứ Tư, 22/08/2018 09:36

ĐBP - Hỏi: Công ty tôi mở thêm tài khoản ngân hàng, mà trên hóa đơn giá trị gia tăng của công ty đã in sẵn số tài khoản của ngân hàng cũ. Vậy cho tôi hỏi nếu bây giờ muốn viết hóa đơn với số tài khoản mới thì mình có thể khắc số tài khoản mới và đóng bên cạnh số tài khoản cũ trên hóa đơn đó được không? Xin cảm ơn.

Cục Thuế tỉnh

Ðẩy mạnh mục tiêu doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử

Thứ Tư, 15/08/2018 08:32

ĐBP - Thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hóa theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (Etax) để hỗ trợ người nộp thuế, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá và quyết định của ngành, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận nhanh chóng với cải cách chính sách thuế hiện hành.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /